OMAHOIDON KOKEILUT

AJANKOHTAISTA

Mies ja lapsi työhuoneella
uutiset

Mittari paljastaa lapsen korvatulehduksen

Tapaaminen Sitrassa
archived

Terveydenhuollon tulevaisuus Sitran ja lääkäriopiskelijoiden agendalla

Opiskelijatytöt
uutiset

YTHS:n ja Sitran yhteishanke tuo videovälitteisen etäkonsultaation hoitajien vastaanotoille

Hyvinvoinnin edistäminen, oman terveydentilan seuraaminen ja sairauksien hoitaminen sähköisten palvelujen avulla on jo nyt mahdollista, mutta tulevaisuudessa internetin ja puhelimen avulla käytettäviä hyvinvointipalveluja on tarjolla paljon enemmän.

Suuri osa suomalaisista haluaa tarkkailla terveyttään, pitää itsestään parempaa huolta ­- ja sairastuessaan tuntea oman hoitoprosessinsa ja vaikuttaa siihen. Kun yhteiskuntaan saadaan perinteisten terveydenhuollon rinnalle nykyistä enemmän ja parempia sähköisiä palveluja, heillä on siihen entistä paremmat mahdollisuudet. Kyseessä on ensisijaisesti ajattelutavan muutos, jonka tarkoituksena on helpottaa ihmisten elämää ja antaa heille paremmat mahdollisuudet pitää huolta terveydestään.

Sitran Hyvinvointia tiedosta -avainalueen kokeiluissa kehitetään käyttäjälähtöisiä sähköisiä palveluita terveyden edistämiseen. Kokeilujen avulla pyritään löytämään parhaita käytäntöjä, saavuttamaan kansantaloudellista hyötyä ja luomaan Suomelle edellytykset kansainväliseen edelläkävijyyteen sähköisissä hyvinvointipalveluissa. Tulokset ja kokemukset näkyvät tällä sivulla sitä mukaan, kun kokeilut käynnistyvät.

Sähköinen äitiyskortti

Pirkanmaalla kokeillaan keväästä 2013 kesään 2014 pahvisen äitiyskortin vaihtamista sähköiseksi palveluksi. Sähköisen äitiyskortin tavoitteena on, että tiedonkulku neuvolan, äidin ja sairaalan välillä sujuvoituu, virheiden mahdollisuus vähenee, asiakaspalvelu kohenee ja riskiryhmien seuranta paranee.

Äitiyskorttipalvelun sisältö koostuu äidin ja neuvolan täyttämistä raskauden esitiedoista, neuvolan ammattilaisen kirjaamista neuvolakäyntikohtaisista tutkimuksista ja mittauksista, erikoissairaanhoidon ammattilaisen täyttämistä sikiöseulontatiedoista sekä synnytyksen ja vastasyntyneen tiedoista.

Äiti voi sähköisen äitiyskortin avulla jakaa tietoa haluamilleen läheisille ja terveydenhuollon ammattilaisille, ja seurata paremmin omaa raskauttaan ja terveyttään.

Lue lisää: 

Hervannan ja Muotialan äitiysneuvoloissa kokeillaan sähköistä äitiyskorttia (22.5.2013)
Sähköistä äitiyskorttia testattiin kahdessa neuvolassa (5.3.2014)

YTHS-etälääkärin konsultaatio

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Sitran yhteishankkeessa kokeillaan videopuhelun käyttöä opiskelijaterveydenhuollon vastaanotoilla. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia vastaanottoja hoitajan ja etälääkärin yhteistyöllä on mahdollista järjestää siten, että lääkäri osallistuu hoitotapahtumaan videoyhteyden avulla.

Opiskelijan näkökulmasta hanke tuo lääkäripalvelut lähemmäs. Suuremman terveyspalveluyksikön pienemmissä toimipisteissä, joissa lääkäripalveluita ei ole tarjolla päivittäin, etälääkärin videokonsultaatio lisää tarjolla olevia palveluita. Kun opiskelijan asiaa voidaan näin hoitaa saman käynnin aikana pidemmälle, hänen hoitonsa nopeutuu, ja samalla varmistetaan hyvä laatu käyttämällä YTHS:n omia, opiskelijaterveydenhuoltoon erikoistuneita lääkäreitä. 

YTHS:n henkilökunnalle kyseessä on uusi palvelumuoto perinteisen vastaanottotoiminnan rinnalle. Niin potilailta kuin henkilökunnalta kerätään kokeilun aikana kokemuksia siitä, millaisissa hoitotapahtumissa etälääkärin konsultaatio toimii. Kokeilu tehdään valituilla YTHS:n toimipisteillä kahdeksan kuukauden ajan. Alustava aikataulu kokeilun aloitukselle on tammikuu 2014.

Lue lisää:

HS: Opiskelijat kokeilivat virtuaalilääkärin vastaanottoa: hyvin toimii (12.2.2014)
Yle: Mobiilikansa hoitaan itseään lääkärin virtuaalivastaanotolla (6.2.2014)
Terve.fi: Lääkäri on nyt älypuhelimessa (30.1.2014)
Utain: Opiskelijat testaavat videolääkärin (30.1.2014)
Kauppalehti: Startup avasi virtuaalisen lääkäriaseman (23.1.2014)
HS: YTHS kokeilee mobiililääkäriä (31.8.2014)

YTHS:n ja Sitran yhteishanke tuo videovälitteisen etäkonsultaation hoitajien vastaanotolle

Korvat-projekti: kotikäyttöisen korvatulehdusmittarin ohjattu käyttö Oulussa

Oulun kaupungin toteuttamassa hankkeessa selvitetään otometrin ohjatun käytön vaikutukset terveyspalvelujen käyttöön ja hoidon laatuun. Pikkulasten korvatulehdukset aiheuttavat paitsi paljon huolta vanhemmille, myös runsaasti yhteydenottoja ja käyntejä terveydenhuollon palveluihin. Oulussa korvien tutkimuksen vuoksi tehdään vuodessa 10 000 lääkärikäyntiä. Jos näistä voidaan otometrin käytöllä vähentää 30 %, vapauttaisi tämä yhden lääkärityöpanoksen muihin tehtäviin.

Projektissa laajennetaan otometrin kotikäyttöä, opastetaan sen käyttämiseen ja tulosten omaehtoiseen tulkintaan. Vanhempien ohjauksessa hyödynnetään sähköistä palvelukanavaa. Projektin tavoitteena on parantaa korvatulehdusten diagnosointia ja paranemisen seurantaa sekä vähentää tarvetta puhelinsoitoille ja käynneille terveyspalveluihin. Sitra on hankkeen yhteistyökumppani.

Lue lisää:

Yle: Pienen korvapotilaan kotidiagnoosin toivotaan vähentävän lääkärikäyntejä (27.3.2014)
Kaleva: Lääkäri tutkii korvia Oulussa 10 000 kertaa vuodessa – mittarikokeilusta toivotaan helpotusta (17.11.2014)

Tutkittuun tietoon perustuva päätöksentuki asiakkaalle

Hämeenlinnan kaupunki ja Sitra kehittävät palvelukokonaisuutta, joka tarjoaa kuntalaiselle tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentukea terveyden edistämiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisen osallistumismahdollisuuksia oma- ja itsehoidon keinoin, parantaa hoitotuloksia sekä terveyspalveluiden saatavuutta. Samalla palveluiden painopistettä siirretään sairauskeskeisestä hoitamisesta yksilölliseen valmentamiseen.

Hankkeen myötä kuntalaisille tarjotaan käyttöön sähköinen terveystarkastus ja -valmennus, tutkittuun tietoon perustuva yksilöllinen palaute, älykkäät oirearviointilomakkeet ja mahdollisuus omien terveystietojen sähköiseen tallentamiseen. Palveluvalikoima täydentyy vähitellen. Ensimmäisenä Hämeenlinnassa otetaan käyttöön verkossa tehtävä terveystarkastus, eli terveyskysely, josta saa yksilöllisen palautteen.

Lue lisää:

Hämeenlinna kehittää sähköistä yhden luukun palvelua terveydenhuoltoon (19.3.2014)
Terveyskeskus sähköistyy (Hämeen Sanomat, 20.3.2014)
Lääkärijonoihin uusi malli: Potilas voi pian kertoa alustavan diagnoosinsa (Taloussanomat, 7.4.2014)
Hämeenlinna tuo potilaille laajan omahoitopalvelun verkossa (Lääkärilehti 8.4.2014)
Lääkäripulasta ponnisti palkittu hoitomalli (Yle Uutiset 24.11.2014)

Koodi 2016 – ensiapua ohjemoinnin opettamiseen peruskouluissa 

Koodaustaidoista käydään yhä enemmän julkista keskustelua – esimerkiksi siitä, tulisi ohjelmointia opettaa jo alakoulussa – mutta harvalla on esittää konkretiaa siitä, miksi ja miten ohjelmointia pitäisi opettaa ja kenelle. Sitra on mukana rahoittamassa opettajille ja opetusalana päättäjille suunnattua, helppotajuista opasta, joka vastaa kysymyksiin 1) mitä ohjelmointi on, 2) miksi Suomi tarvitsee sen taitajia yhä enemmän, 3) miten tavoitteeseen konkreettisesti päästään.

Lue lisää:

Maailman rakentavat ne, jotka osaavat ohjelmoida (11.6.2014)
Ekaluokkalaisten ohjelmointiopetus alkaa vuonna 2016 (HS, 6.6.2014)
Koodaamalla kansantalous kuntoon? (Ylen Aamu-TV, 11.6.2014)

Hyvinvointitietojen yhteiskäytön edistäminen (HYKE) Kuopiossa

Kuopion ja Sitran yhteishankkeessa kehitetään kansalaisten omahoidon, terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen toimintamalli, jossa eri palveluiden tuottajat voivat tarjota palveluita kansalaisille sähköisen asioinnin kautta. Hanke toteutetaan Nilsiän alueella 2014 ja kokemusten perusteella laajennetaan koko Kuopion alueelle 

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota kansalaisille sähköisen palvelualustan avulla uusia kanavia nykyisiin ja uusiin palveluihin, mahdollistaen paremmat välineet oman terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin hallintaan. Samalla uudet palvelut tehostavat julkisten palvelujen saatavuutta. 

Hankkeessa tarjotaan kansalaisille seuraavia palveluita: INR-potilaiden sähköisten palvelut, sähköinen ajanvaraus, hoitajien ja lääkäreiden välinen sähköinen konsultaatio, terveystilin tarjoaminen, salatun sähköpostin välityksellä tapahtuva asiakasviestintä, lääkehoidon arviointi, ravitsemusneuvonta ja sähköinen äitiyskortti.

Hyvinvointiasema

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) on käynnistänyt Hyvinvointiasema-projektin osana palvelurakenteensa strategista kehittämistä. Projektin kokonaistavoitteena on muuttaa palvelurakenne entistä asiakaslähtöisemmäksi ja asiakkaalle osallisuutta tarjoavaksi.

Projektissa kehitettävät ja pilotoitavat hyvinvointiasemat tarjoavat monipuolisia, terveysasemia kevyempiä palveluita, ja tulevat lähitulevaisuudessa osaksi palveluverkostoa. Hyvinvointiasemien mahdollistamassa muutoksessa kuntalaisia pyritään tukemaan oman hyvinvoinnin ja terveyden omaehtoisessa ylläpidossa ja edistämisessä. Palveluja voidaan tarjota paremmin asiakkaiden saataville muun muassa liikekeskusten yhteyteen sijoitettavina toimipisteiden avulla ja sähköisinä palveluina. Sitra toimii hankkeen rahoittajana.

Elämäntaito 2020

Espoon, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Mikkelin ja Tampereen yläkouluissa otetaan käyttöön uusia, vuorovaikutteisia työkaluja nuorten elämänhallintataitojen sekä terveys- ja hyvinvointiasenteiden kehittämiseksi. Opettajille ja vanhemmille suunnattua Koulun terveyskirjasto.fi -palvelua sekä oppitunneille tarkoitettua Elämäntaitopeliä ja opetusvideoita koekäytetään kuuden kaupungin yläkouluissa huhtikuusta 2014 lähtien. Koekäytön myötä saadaan uutta tietoa yläkouluikäisten terveysasenteiden kehittymisestä, kun pilotoitavien työkalujen vaikuttavuutta ja koululaisten elämänhallintataitoja tutkitaan Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa. Sitra tukee hanketta.

Lue lisää:

Uudet työkalut vahvistavat nuorten elämänhallintataitoja

Sähköinen terveysneuvontapalvelu Ruori

Lahden kaupunki ja Sitra kehittävät yhdessä terveydenhuollon monikanavapalvelua. Sen avulla voidaan tarjota ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ihmisille, joita terveydenhuollon toimipisteet eivät tavallisesti tavoita. Monikanavapalvelun tuo ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kaikkien ulottuville ja kaventaa näin väestön terveyseroja. Terveyskioskien sähköisten palveluiden ensi vaiheen tarkoituksena on luoda käyttäjäystävällinen ja houkutteleva sähköisen asioinnin väylä. Palveluja kokeillaan Lahden seudulla vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Lue myös:

Ruori-hanke ei saa jatkoa Lahdessa (24.6.2014)

Ikäihmisten Vetreeni-terveyspalvelu

Jyväskylän yliopiston ja Sitran yhteishankkeessa luodaan ikäihmisille helppokäyttöinen sähköinen palvelu, jonka avulla motivoidaan vanhuksia aktiiviseen liikkumiseen, toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Palvelun käyttöliittymänä ovat tablettitietokoneet.

Matalilla tiedonsiirtonopeuksilla ja ilman erillisiä lisälaitteita toimiva Vetreeni kokoaa ikäihmisille hyödylliset sähköiset palvelut yhteen. Palveluvalikko koostuu muun muassa terveystietojen kuten verenpaineen seurannasta ja kirjaamisesta, muistiharjoitteista, uutis- ja sääpalveluista, kotikunnan ajankohtaisista asioista, liikuntaohjeista sekä yhteydestä terveystietokanta Taltioniin.

Aktiivinen ikääntyminen on ensisijaisen tärkeää niin yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta. Kokeilussa selvitetään käyttökokemuksia ja palvelun soveltuvuutta terveyskäyttäytymisen tukemiseen, ja saatavaa palautetta hyödynnetään ikäihmisille suunnattavien palveluiden jatkokehityksessä. Vetreeniä kokeillaan Jyväskylän alueella keväällä 2013.

Lue lisää:

Vetreeni-palvelun käyttökokeilu on alkanut: ikäihmiset aktiivisia tablet-tietokoneiden käyttäjiä

Tekstiviestimuistutus lääkkeenotosta

Hyvä lääkehoitoon sitoutuminen on välttämätön edellytys hoidon onnistumiselle. Jo yksikin ottamatta jäänyt lääkeannos voi heikentää hoitotasapainoa. 

Lääketietokeskus ja Sitra tutkivat tekstiviestimuistutusten vaikutusta apteekkiasiakkaiden lääkkeenottoon. Tutkimukseen osallistui 20–65 -vuotiaita henkilöitä, joilla oli pitkäaikainen lääkitys. Lääkkeenoton unohdukset kartoitettiin kyselylomakkeella ennen tutkimusta ja tutkimuksen jälkeen. Tutkimus tehtiin vuonna 2012.

Potilasvideot

Sitra on kokeillut potilasvideoiden toimivuutta sairaanhoidossa tuottamalla olkapääleikkauksesta kertovan videon. Videot on ideoinut ja toteuttanut olkapääleikkauksesta toipunut Ari Heinilä tuotantoyhtiö Motionista. Potilaan näkökulmasta tehdyt videot voivat helpottaa leikkauspäätöstä, nopeuttaa toipumista, vähentää epätietoisuutta ja tarjota tukea parantumiseen. Lähitulevaisuudessa omahoitovideoista voi tulla tärkeä apu hoitotyöhön.

Katso videoita olkapääleikkauksesta:

olkapääleikkaus 1/3, 0-8 viikkoa leikkauksesta
olkapääleikkaus 2/3, 2-6 kk leikkauksesta
olkapääleikkaus 3/3 6-12 kk leikkauksesta

eHTA – sähköinen hoidon tarpeen arviointi

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) Töölön toimipisteessä koekäytettiin 2011-2012 tietyille potilasryhmille suunnattua, sähköiseen asiointiin perustuvaa vuorovaikutteista hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausjärjestelmää. Hankkeen tavoitteena oli muun muassa nopeuttaa potilaiden yhteydensaantia YTHS:lle, vapauttaa terveydenhuollon ammattilaisten aikaa varsinaiseen hoitotyöhön ja parantaa hoitoon ohjauksen laatua. Järjestelmän koekäytössä olivat mukana ne potilaat, joiden tarve koski raskauden ehkäisyä, hampaan lohkeamista tai syömishäiriöitä.  

Hanke vastasi hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin. Palvelusta ei tullut ainuttakaan kielteistä käyttäjäpalautetta, se vähensi puhelinpalvelun ruuhkaa ja auttoi YTHS:n asiakkaita itsenäisesti tai ohjatusti tunnistamaan oman terveydentilansa ja käyttämään terveyspalveluita tarkoituksenmukaisemmin.

Ota yhteyttä

ihmiset
Tuula Tiihonen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Mistä on kyse?