OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION SUOMI

Avoin tieto laajasti ymmärrettynä voi olla mitä tahansa geeneistä geodataan tai kirjallisuudesta lähdekoodiin. Tiedon avoimuudella tarkoitetaan, että se on vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja uudelleen jaeltavissa. Digitaalisen tiedonvälityksen aikakaudella avoimella tiedolla voidaan saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä niin hallinnon, tieteen, kulttuurin, kuin taloudenkin alueilla.Avoimen tiedon käyttöönotto vahvistaa demokraattisten prosessien läpinäkyvyyttä sekä tarjoaa kansalaisille ja organisaatioille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen tarjoamalla sekä tietoa että työvälineitä vaikuttamiseen.
 
Suomessa on perinteisesti vahva jakamisen ja avoimen tiedon kulttuuri ja täällä toimii lukuisia avoimen tiedontuotannon ja käytön yhteisöjä. Open Knowledge Foundation Suomen tavoitteena on saada nämä yhteisöt saman pöydän ääreen tuomaan avointa tiedon tuotantoa ja käyttöä laajasti osaksi suomalaista yhteiskuntakehitystä.Open Knowledge Foundation Suomi toimii kansainvälisen emo-yhteisönsä tavoin hankealustana avoimen tiedon toiminnalle, tuo ihmisiä ja organisaatioita yhteen, sekä kokoaa yhteistyöryhmiä avoimen tiedon kentälle. Lisäksi linkitetään suomalaisia toimijoita kansainväliseen yhteisöön.
 
Open Knowledge Foundation Suomi toimii tällä hetkellä epäformaalina verkostona ja organisoi yhteistyötä mm. webbisivujen, Facebook-ryhmien, postituslistojen ja eri puolilla Suomea tapahtuvien tapaamisten avulla. Suomen jaosto on ns. hautomovaiheessa ja virallisen jaoston asemaa voidaan hakea kun toiminta on vakiintunutta ja yhdistysmuotoista.
 
Petri Kola