OPPILASKUNTATOIMINNAN VAHVISTAMINEN

Peruskoulujen oppilaskuntatoiminnalla tulisi olla merkittävä osa lasten ja nuorten kasvussa demokraattisen yhteiskunnan jäseniksi. Toiminta antaa parhaimmillaan kasvualustan kansalaisvalmiuksien kehittämiselle ja kehittää myös osaltaan koulujen toimntakulttuuria.

Oppilaskuntien ohjaavat opettajat toivovat tukea ja resursseja toimintaansa. Lisäksi tarvittaisiin myös toimivia osallistavia ja aktivoivia menetelmiä toiminnan tueksi.

Yhdistys on toteuttanut yhteistyöhankkeena nk. Jatkumo-hankkeen, jonka tavoitteena oli mm. arkipäiväistää oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä. Tämän hankkeen aikana pohdimme järjestöyhteistyön puitteissa mm. koulua demokraattisena yhteisönä.

Tiina Karhuvirta