OPPIVA YLÄ-KARJALA JA OPPIVA VAARA-KARJALA

Tavoitteet

Oppiva Ylä-Karjala kasvoi uuden kansallisen tietoyhteiskuntastrategian pilottihankkeeksi. Sen tavoitteena oli luoda tietoyhteiskunnan uusiin haasteisiin vastaava seudullinen selviytymisstrategia taantuvalle ja syrjäiselle alueelle. Hankkeessa haluttiin nivoa kolme muuttotappiosta ja työttömyydestä kärsivää kuntaa tietotekniikan avulla osaksi tulevaisuuden osaamisyhteiskuntaa.

Hanketta jatkettiin Vaara-Karjalan alueella Lieksassa, Ilomantsissa ja Tuupovaarassa.

Tulokset  

Ylä-Karjalaan rakennettiin paikallinen tietoverkko, Ylä-Karjalan kansalaisverkko. Verkon suurimman käyttäjäryhmän muodostivat tavalliset kansalaiset. Kansalaisverkon käyttäjien ei tarvinnut omistaa konetta, vaan paikkakunnille sijoitettiin useita ilmaisia kioskipisteitä, joista pääsi paikalliseen tietoverkkoon ja Internetiin.

Projektin aikana koulutettiin tuhansia ihmisiä tietoyhteiskunnan jäseniksi. Projektilla edistettiin myös yritysten ja muiden yhteisöjen tietoyhteiskuntavalmiuksia. Projekti toteutettiin paikallisin voimin, ja projektin myötä osaaminen ja usko paikalliseen osaamiseen vahvistuivat entisestään.

Oppiva Vaara-Karjala -hankkeen keskeisimmät saavutukset olivat kansalaislähtöisen paikallisverkon laajentaminen uudelle alueelle sekä kansalaisten kouluttaminen tietoyhteiskunnan jäseniksi kuten Oppiva Ylä-Karjala hankkeessakin.

Julkaisu  

Kyläteiltä tiedon valtateille – Oppiva Ylä-Karjala tienraivaajana. A. Saarelainen, Sitra, Helsinki, 2000
Lataa PDF »