OPPIVAT SEUTUKUNNAT

Tavoitteet  

OSKU oli tietoyhteiskunnan kehittämisprojekti, joka toi tietoyhteiskunnan eri puolille Suomea paikallisten asukkaiden omilla ehdoilla. Sen tavoitteena oli luoda edellytyksiä sille, että tietoteknisen kehityksen kärjestä syrjässä olevat alueet ja väestöryhmät saadaan mukaan tietoyhteiskuntakehitykseen. OSKU muodostui kahdeksasta alueprojektista ja kuudesta sisältöprojektista.

OSKUn pitkän ajan tavoitteena oli luoda edellytyksiä, tietotaitoa ja toteuttamismalleja, jotka edistävät alueiden eri väestöryhmien mahdollisuuksia verkottua käyttäen hyväksi IT-järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Toinen keskeinen tavoite oli tarjota kokemusperäistä tietoa paikallisesta tietoyhteiskuntakehityksestä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tulokset  

OSKUn kahdeksan aluepilottia toteutettiin eri puolilla Suomea. Niissä sovellettiin Oppiva Ylä-Karjala -hankkeen kokemuksia ja toimintatapaa, mutta samalla kokeiltiin aivan uusia mahdollisuuksia, mm.     

OSKUn alueprojektit ovat päättyneet, mutta toiminta alueilla jatkuu. OSKUn oppeja tulisi jatkossa pyrkiä levittämään myös muille alueille. Toiminta tarvitsee tuekseen kehittämisverkoston havaintojen ja johtopäätösten levittämiseen. 

Aluepilotteja tuettiin mm. valtakunnallisten yhdistysten ja julkisen hallinnon toimijoiden kanssa toteutettavilla sisältöprojekteilla sekä projektin eri teemoihin liittyvillä tutkimuksilla sekä arviointitoiminnalla.

Kansalaisten tietoyhteiskunnallisten perustaitojen parantaminen edellyttää laajamittaista yksityisen ja julkisen sektorin vuoropuhelua ja ennakkoluulottomia työnjaollisia kokeiluja alueellisella ja paikallisella tasolla.  

Tekijät  

OSKUssa toimi enimmillään noin 150 työntekijää projektipäälliköstä maallikkokouluttajiin. Jokaisella alueprojektilla oli ohjausryhmä, joka oli koottu seudun paikallisista toimijoista. Käyttäjille maksuttomia nettipisteitä oli yhteensä yli 200 ja kansalaisverkon käyttäjiksi koulutettiin yhteensä noin 40 000 henkilöä. OSKU oli Sitran suurin siihenastinen yksittäinen hanke.