OSALLISTUMISYMPÄRISTÖ-HANKE

Kansalaisen osallistumisympäristö -hankkeen tarkoitus on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja edistää eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa toteutettavia palveluja ovat muiden muassa keskustelufoorumi, aloitekanava, kyselytyökalu sekä lausunnonanto.

Osallistumisympäristö kokoaa yhteen osallistumisen palveluja ja sähköisiä työkaluja vuorovaikutteisen asioiden valmistelun ja suunnittelun avuksi. Sekä palveluja että työkaluja voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi kuntien, kansalaisjärjestöjen tai eduskunnan sivustoilla.

Osallistumisympäristössä on myös tarjolla kansalaisosallistumiseen tarvittavaa tausta-aineistoa, tietolähteitä ja tapahtumakalentereita. Hankkeen (2010-2013) toteuttamisesta vastaa oikeusministeriö. Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa SADe-ohjelmaa.

Lisätietoja täältä.

Hanke-idea:

Osallistumisympäristöön voidaan liittää ulkopuolisten tahojen tuottamia sovelluksia, jotka liittyvät kansalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Niklas Wilhelmsson