OTTEITA DEMOKRATIAN EDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA SEURANNASTA

Tekstit ovat otteita demokratian edistämistä koskevasta seurannasta.

”Äänestyspaikkojen määrää on lisätty ja niitä on pyritty viemään sellaisiin paikkoihin missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Huhtikuun eduskuntavaaleissa on yhteensä 901 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa kotimaassa. Paikkojen määrä on kasvanut viime eduskuntavaaleista noin 40:llä. Ennakkoäänestyspaikat ovat pääosin kunnantaloilla, kirjastoissa tai muissa kuntien virastoissa ja laitoksissa. Äänestyspaikkoja on pyritty sijoittamaan sellaisiin paikkoihin jossa ihmiset muutenkin liikkuvat (kirjastot, kauppakeskukset ym.).”

”Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n järjestämien nuorisovallien yhteydessä toteutettiin verkkoäänestyskokeilu. Nuorisovaalien nettietä-äänestysjärjestelmän ja nuorisovaalien tulospalvelun rahoittamisesta vastasivat pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö. Oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikkö vastaa kokeilun arvioinnin ja tutkimuksen rahoittamisesta. Verkkoäänestysjärjestelmän toteuttajana ja arvioijana toimi Suomen verkkodemokratiaseura ry.”

”Oikeusministeriö on perustanut vaaleja koskevan Facebook-ryhmän, jossa on tietoa vaaleista sekä audiovisuaalisia tietosisältöjä. Lisäksi sivusto sisältää linkkejä relevantteihin tietolähteisiin, kuten kansallisen vaalitutkimuskonsortion oikeusministeriön rahoituksella toteuttamaan vaalitutkimusportaaliin. Lisäksi sivustolla on lyhyitä haastatteluklippejä, jossa julkisuuden henkilöt kertovat miksi he äänestävät ja miksi äänestäminen on tärkeää.”