OULUN LÄHIDEMOKRATIA

”Lähidemokratiaa on harjoitettu Oulussa yli 30 vuoden ajan. Nykyään lähes 40 asukasyhteisöä tai muuta yhteisöä on mukana toiminnassa”, yhteisötoiminnan koordinaattori Maarit Alikoski Oulun kaupungilta kertoo. Oulun aluetoiminta jakaantuu asukastupien ja alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. Asukastuvilla järjestetään virike- ja harrastustoimintaa sekä tarjotaan ateriapalvelua tai kotiapupalvelua vapaaehtoisten ja työllistettyjen voimin. Asukastupien tietotoreilla järjestetään myös atk-koulutusta. Aluetoiminnan toinen ulottuvuus on alueelliset yhteistyöryhmät, joihin kuuluu 20-40 henkilöä eri taustaryhmistä.
 
Toiminta on avointa kaikille, ja mukana on mm. lähipalvelujen, järjestöjen, poliisin ja seurakunnan edustaja. Kaupunki myöntää rahaa yhteistyöryhmille esimerkiksi hyvinvointia tukevaan toimintaan, lähiliikuntaan tai alueelliseen kulttuuritoimintaan. Yhteistyöryhmät antavat myös lausuntoja asuinaluetta koskeviin suunnitelmiin.