PÄÄKAUPUNKISEUDUN MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTO

Yhdistys on monikulttuurisuutta, yhdenvertaisuutta, kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä tukeva yhdistys, joka edistää ja kehittää pääkaupunkiseudun monikulttuuriyhdistysten sekä keskinäistä yhteistyötä että yhteistä toimintaa ja vuoropuhelua jäsenyhdistystensä, yritysten ja viranomaisten välillä.
 
Toiminnassaan yhdistys edistää jäsentensä henkistä, fyysistä, taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä jäsenyhdistystensä näkyvyyttä, kuuluvuutta ja vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdistys on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluminen antaa laatutakuun omille jäsenille, viranomaisille ja työ- ja elinkeinoelämälle.
 
Antti Vuorio