PÄÄTTÄJÄHAKEMISTO JA TAPAHTUMAKALENTERI

Päätöksentekijöistä ei ole kattavaa hakemistoa, josta yhden luukun periaatteella saisi tietoonsa päättäjien nimet ja yhteystiedot. Asioita selvittävän on hankittava tieto nyt monista eri lähteistä. ”Päättäjähakemisto” selkeyttäisi tilannetta, ja se olisi helppo liittää muiden sivustojen yhteyteen. Hakemisto koostuisi kunta-, alue-, maakunta- ja valtakunnan tasojen sekä poliittisista että hallinnon päättäjistä ja kansainvälisissä yhteyksissä Suomea edustavien tahojen päättäjistä.
 
Palvelua voisi laajentaa ja sen ympärille tuottaa erilaisia lisäpalveluja, kuten esim. tapahtumakalenterin, joita käyttäjät voisivat päivittää. Palvelun kautta voisi esim. pyytää päättäjiä yhdistyksen tilaisuuteen, kouluvierailulle tai kutsua verkkokeskusteluihin. Tai toisinpäin: virkamiehet, valtuutetut, lautakuntien puheenjohtajat yms. voisivat palvelun tapahtumakalenteriin merkitä, mitä asioita on tulossa esille ja pyytää ihmisiä mukaan esim. tilaisuuteen.
 
Oili Salminen