PALVELUSETELI (2009-2013)

Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli voi parantaa myös palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Pilottihankkeissa luodaan hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin toteutuksesta. Palveluseteliprojektissa on mukana käytännössä vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päivähoito, suun terveys sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Liity Facebook -yhteisöömme

Hankkeen tavoitteena on myös saada kansalaiset mukaan palvelusetelin kehittämiseen. Palvelusetelillä on oma Facebook-sivustonsa osoitteessa www.facebook.com/palveluseteli. Sitä käytetään tiedon jakamiseen. Se mahdollistaa myös aidon dialogin ja kehittämisen yhdessä kansalaisten kanssa.

Palveluseteli Kunnat.net-sivustolla

Terveyspalvelujen sääntökirjakoulutus 30.8.2011
Sosiaalipalvelujen sääntökirjakoulutus 31.8.2011
Kuntamarkkinat 14.-15.9.2011, Sitran osasto on J3.

12.5.2011, tiedote: Palvelusetelin käyttö kaksinkertaistunee kuluvan vuoden aikana

29.9.2010, uutinen: Sitran Kuntaohjelma rahoittaa päivähoidon palvelusetelin kokeilu- ja kehittämisprojektia

14.09.2010, uutinen: Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihanke rahoittaa henkilökohtaisen budjetin kehittämistä vanhuspalveluihin

JULKAISUT

julkaisut

Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä