Pilotit: Energiankäyttö haltuun datan avulla

Datan hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen, joiden avulla voidaan vauhdittaa energiansäästöä ja tasata kulutuspiikkejä. Sitra avasi rahoitushaun, jossa kehitetään erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja energian säästämiseksi. Haku päättyi 21.11.2022 ja haun ensimmäiset pilottihankkeet ovat käynnistyneet.

Käynnistyneet hankkeet

Kotitalouksien energiansäästön vauhdittaminen Energiarenki-palvelun avulla

Energiarenki on kotitalouksien henkilökohtainen konsultti energia-asioissa. Palvelu antaa käyttäjän omaan kulutusdataan perustuvia räätälöityjä toimenpide-ehdotuksia energian säästämiseksi kotona tai kesämökillä. Energiarenki tarjoaa tietoa kotitalouksien säästötoimien tueksi ja opastaa esimerkiksi kodin lämmityksen ajastamiseen. Palvelu tarjoaa vinkkejä myös suurempiin energiaremontteihin, kuten talon lämpöeristyksen parantamiseen tai aurinkopaneelien hankintaan.

Toteuttaja: Renki Softwares Oy, Juhani Rantaniemi
Pilotti: Energiarenki

Ei lämpöä harakoille – kiinteistöjen ilmanvaihdon teho optimaaliseksi

Pilotissa kiinteistöjen ilmanvaihdon teho optimoidaan olosuhdesensoreiden avulla, jotka mittaavat huoneilmasta esimerkiksi hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta. Tavoitteena on säästää jopa 40 % rakennuksen vuosittaisesta energiankulutuksesta ilmanvaihdon optimoinnilla, tinkimättä kuitenkaan asumisterveydestä. Energiaoptimointi perustuu reaaliaikaiseen tietoon sekä jatkuvalla mittauksella saatavaan dataan, jossa suomalaisia olosuhdesensoreita hyödynnetään uudella tavalla osana koko rakennuksen energiansäästöä. Sensorit on suunniteltu Suomessa ja ne kootaan Tampereella.

Toteuttaja: Loopshore Oy, Katri Färm
Pilotti: Loopshore Opti

Joustoa sähkönkäyttöön pelinomaisella sovelluksella

Kulutusjoustoon ja energiansäästöön kannustava pelinomainen mobiilisovellus. Sovelluksen avulla kuluttaja voi seurata omaa sähkönkulutustaan ja ohjata sähkönkäyttöä pois kulutushuipputunneilta. Pelissä menestyminen edellyttää kulutushuippujen välttämistä ja erilaisten energiansäästöhaasteiden suorittamista. Palkkiona kuluttaja voi saada esimerkiksi energiayhtiöiden myöntämiä etuja tai virtuaalisia palkintoja, joiden avulla pelissä edetään.

Toteuttaja: Wapice Oy, Jyrki Keskinen
Pilotti: EcoReaction säästökannustin

Aurinkopaneeleista kaikki irti tekoälyn avulla

Pilotissa kehitetään kotitalouksille suunnattu mobiilisovellus aurinkopaneelien optimaaliseen käyttöön datan avulla. Sovellusta varten kerätään sekä julkista dataa, että omadataa kotitalouskohtaisesti. Kerätyn datan avulla tekoäly voi ennustaa aurinkopaneelien sähköntuotantoa nykyistä tarkemmin, minkä ansiosta sähköyhtiöt saavat etukäteen tiedon paikallisverkkoon ladattavasta energian määrästä. Vastaavasti aurinkopaneeleja käyttävät kotitaloudet voivat optimoida omaa sähköntuotantoaan ja -kulutustaan. Sovellus sisältää myös optimointityökaluja, jotka auttavat pienentämään sähkölaskuja sekä vähentämään tunti- ja päiväkohtaista energiankäyttöä.

Toteuttaja: Turun Ammattikorkeakoulu, David Oliva
Pilotti: eOPT – The energy optimization app for photovoltaic panels owners and other households

Kodin älylaitteiden ohjauksella energiansäästöä

Kodin älylaitteita ohjaava ja kulutusjoustoon kannustava palveluratkaisu, jonka avulla kotitaloudet voivat seurata omaa energiankulutustaan. Pilotin tavoitteena on vähentää sähkönkäyttöä kulutushuippujen aikana. Palvelun kautta kuluttaja pääsee näkemään reaaliaikaisesti miten omat arkiset valinnat vaikuttavat sähkönkulutukseen ja voivat tuoda säästöä.

Toteuttaja: Honkio Oy, Pekka Honkonen
Pilotti: Virtapihi

Lämpöpumpusta sään ja energianhinnan ennustaja

Pilotissa kehitetään lämpöpumppujen ohjausjärjestelmä, jonka toiminta perustuu sähkön hintaennusteeseen. Ohjausjärjestelmä tehostaa lämpöpumpun sähkönkäyttöä ja ohjaa kulutusta sähkön hinnan mukaan pois kulutushuipuilta.

Toteuttaja: Kapacity.io Solutions Oy, Johanna Kalli
Pilotti: Kapacity.io

Joustokannustimia kiinteään sähkösopimukseen

Pilotissa luodaan alustapalvelu energianmyyjille, jossa kannustetaan kiinteähintaisia sähkösopimusasiakkaita hyödyntämään kulutusjoustoa. Yhteistyöalustalla asiakkaita voidaan kannustaa säästämään sähköä esimerkiksi niinä ajankohtina, kun sähkön tuotantotilanne on heikompi. Tavoitteena on pienentää kotitalouksien sähkölaskuja ja sähkönkulutuksen hiilijalanjälkeä, sekä parantaa sähkönmyyjien kannattavuutta hallitsemalla sähkön ostokustannuksia.

Toteuttaja: MoeGreen Oy, Jaakko Töyli
Pilotti: MoeGreen Energy yhteistyöalusta

Sähkön hinnan, energiasääennusteen ja mittaustiedon mukaan ohjautuvat kodin laitteet

Pilotissa kehitetään kodin joustavan kulutuksen laitteita, kuten lämpövarastoja tai -pumppuja ohjaava laite, jonka avulla kiinteistön omaa sähköntuotantoa ja -hankintaa voidaan ohjata edullisimmille ja vähäpäästöisimmille tunneille. Laitteen avulla voidaan myös optimoida oman aurinkoenergian käyttöä ja parantaa sen kannattavuutta. Ratkaisu pohjautuu avoimena lähdekoodina julkaistuun ohjelmistoon.

Toteuttaja: Netgalleria Oy, Olli Rinne
Pilotti: Arska in the Box

Kiinnostuitko?

Käynnistyneiden pilottihankkeiden toteuttajat etsivät erityisesti pilottiasiakkaita, mutta myös esimerkiksi yhteistyökumppaneita (asennuskumppanit, energianmyyjät) ja investoijia. Kiinnostaviin toteuttajiin voi olla suoraan yhteydessä. Yhteystiedot löytyvät esittelyjen yhteydestä.

Mistä on kyse?