Pilottihaku: Digitaalisten terapioiden kokeilu

Terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Sitra avaa rahoitushaun, jonka tavoitteena on tarjota terveyspalveluiden tuottajille ja järjestäjille konkreettinen mahdollisuus kerätä kokemusta digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä. Haku päättyy 18.3.2022.

Mistä on kyse?

Digitaalisia terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Niitä käytetään sairauksien hoitoon, hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Digitaalisilla terapioilla (engl. digital therapeutics) tarkoitetaan digitaalisia hoitomuotoja, jotka perustuvat lääketieteelliseen näyttöön. Niitä tarjotaan suoraan potilaille tukemaan hoitoa ja kuntoutusta. Digiterapiat voivat olla itsenäisiä hoitomuotoja esimerkiksi masennukseen tai toimia yhdessä lääkehoidon kanssa, kuten syövän hoidossa. Digitaaliset terapiat eivät ole tavanomaisia hyvinvointisovelluksia, vaan ne on tarkoitettu tietyn sairauden tai oireyhtymän hoitoon.

Sitra avaa rahoitushaun, joka tarjoaa terveyspalveluiden tuottajille ja järjestäjille konkreettisen mahdollisuuden kerätä kokemuksia ja oppeja digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä. Haemme yhteistyökumppaneita, jotka tuovat rahoittamiemme pilottien kautta uusia digitaalisia terapioita terveydenhuollon arkeen.

Piloteista syntyneitä kokemuksia, oppeja ja dokumentaatiota voidaan hyödyntää Suomessa laajasti, kun digitaalisia terapioita otetaan käyttöön.

Hakemusten tulee olla Sitrassa viimeistään 18.3.2022 klo 16.00. Pilottiprojektien tulee päättyä 31.5.2023 mennessä.

Digitaalisilla terapioilla tarkoitamme digitaalisia lääketieteelliseen näyttöön pohjautuvia hoitomuotoja, jotka ennaltaehkäisevät tai joilla hoidetaan sairauksia. Terapioita tarjotaan suoraan potilaille ja potilailla on aktiivinen rooli niiden käytössä. Niiden tulee olla turvallisia ja lääketieteellisesti vaikuttaviksi todettuja. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Digital Therapeutics Alliancen (PDF) verkkosivuilta.

Mitä odotamme piloteilta?

Kuka voi hakea?

Rahoitushakuun voivat osallistua päähakijoina terveyspalveluiden tuottajat kuten sairaanhoitopiirit sekä kunnalliset ja yksityiset terveyspalvelujen tuottajat.

Hakemuksen voi tehdä yhteistyössä digitaalisten terapioiden tuottajan kanssa. Digitaalisen terapian tarjoaja ei voi toimia pääasiallisena hakijana, mutta voi olla tiedossa jo hakuvaiheessa.

Hakuohjeet

Hae mukaan

Hae mukaan ja täytä hakulomake, liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua) ja pilotin budjetti.

Pilottien rahoitukseen on varattu yhteensä 500 000 euroa. Tavoittelemme haulla 2–4 pilottia. Rahoitus voi kattaa enintään 75 prosenttia pilotin hyväksytyistä kustannuksista, joten toteuttajan omarahoitusosuus on vähintään 25 prosenttia.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia. Lue tarkemmat ohjeet Digiterapia-rahoitushaun ehdot -liitteestä (PDF).

Sitra voi hyödyntää pilottien kokemuksia, oppeja ja dokumentaatiota. Sitra julkistaa hyväksyttyjen pilottien toteuttajaorganisaatioiden nimet, lyhyen kuvauksen toteutettavista hankkeista ja yhteystiedot sekä hankkeen päättyessä lyhyen kuvauksen hankkeen tuloksista. Lisäksi rahoitusehdoissa määritellään tarkemmin hankkeen tulosten julkaisusta ja käyttöoikeuksista.

Hakemusten arviointi ja hyväksyntä

Sitra arvioi ja valitsee mukaan otettavat hakijat. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Valintojen jälkeen laaditaan rahoitussopimus, jossa tarkennetaan pilottia.

Sitra tekee kokonaisarvion rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle hankesuunnitelman, hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella. Rahoituksen myöntäminen edellyttää rahoitussopimuksen tekemistä Sitran ja hakijan välillä. Sitra noudattaa rahoitusta myöntäessään EU:n valtiontukisääntöjä.

Aikataulu

1.2.
Haku aukeaa.

Täytä hakulomake ja liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua) ja budjetti viimeistään 18.3.2022 klo 16.00.

14.2.
Hakuun liittyvät kysymykset Sitraan.

Mahdolliset hakuun liittyvä kysymykset tulee toimittaa Sitraan viimeistään 14.2. osoitteeseen healthdata@sitra.fi. Sitra julkaisee vastaukset verkkosivuillaan 21.2.2022.

18.3.
Hakuaika päättyy.

Lähetä ohjeiden mukainen hakemus viimeistään 18.3.2022 klo 16.00.

11.4.
Osallistujille ilmoitetaan valinnasta.

Sitra laatii valittujen hakijoiden kanssa rahoitussopimuksen, jossa pilotin vaatimuksia tarkennetaan.

2.5.2022- 31.5.2023
Hankkeen toteutus

Ajankohtaista

Tästä lisää.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?