Pilotit: Digitaalisten terapioiden kokeilu

Terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Terveyspalveluiden tuottajat ja järjestäjät keräsivät kokemusta ja oppeja digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä Sitran osittain rahoittamissa hankkeissa vuosina 2022–2023.

Ajankohtaista

Kooste

Digitaaliset terveyssovellukset sujuvoittavat arkea, mutta säästöt syntyvät viiveellä

Haastattelu

Koneelle uskaltaa ja muistaa kertoa

Tarja viitanen istuu nurmikolla, taustalla rakennus ja puita. Päällä tarra, jossa lukee digiterapiat.
Haastattelu

Pirullinen addiktio – Tarja Viitanen testasi painonhallintasovellusta Sitran kokeiluissa

Leena Karjalainen hymyilee onnellisena , taustalla järvi ja koivuja. Päällä tarra, jossa lukee digiterapia-ohjelma.
Haastattelu

Tarvitsenko tätä suupalaa? Leena Karjalainen testasi painonhallintasovellusta Sitran kokeilussa

Tarra, jossa lukee Onnikka-digiterapia, sijoitettu Keski-Suomen kohdalle Suomen kartalla.
Kooste

”Oivallinen tulos” – Mobiilisovelluksen avulla saavutettiin neljän prosentin painonpudotus

Ulla Koskinen pitää sellerinvarsia kädessään. Päällä tarra, jossa teksti: Onnikka-digiterapia.
Haastattelu

Sellerinvarsi vie nälän pois – Ulla Koskinen testasi painonhallintasovellusta Sitran kokeilussa

Lääkäri ja potilas tutkivat puhelimen terveyssovellusta. Hoitaja vetää hanskoja käteen.
uutiset

Terveydenhuollon digisovelluksilla helpotetaan arkea ja hillitään kuluja – potilaat ja ammattilaiset kaipaavat lisää työkaluja sairauksien hoitoon

blogit

Suomi voi nousta terveyssovellusten käytössä eturiviin Saksan ja Ranskan rinnalle

Poiminnat

MS-potilaat testaavat terveyssovellusta uupumuksen hallintaan Oulussa

Poiminnat

Lääkkeiden vaikutusten kotimittaukset älypuhelimella rakentavat datataloutta

blogit

Digiterapiat vastaavat potilaiden tiedontarpeeseen ja tukevat hoitoa ja kuntoutumista

Erilaisista itsensä mittaamiseen käytettyjä älylaitteita
uutiset

Sitra kerää kokeiluhankkeilla kokemuksia terveyssovellusten käytöstä osana hoitoa

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia digiterapiapilottien rahoitushausta

uutiset

Sitra avaa digitaalisiin terapioihin liittyvän rahoitushaun terveyspalveluiden tuottajille

julkaisut

Digitaaliset terapiat

Mistä on kyse?

Digitaalisia terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Niitä käytetään sairauksien hoitoon, hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Digitaalisilla terapioilla (engl. digital therapeutics) tarkoitetaan digitaalisia hoitomuotoja, jotka perustuvat lääketieteelliseen näyttöön. Niitä tarjotaan suoraan potilaille tukemaan hoitoa ja kuntoutusta. Digiterapiat voivat olla itsenäisiä hoitomuotoja esimerkiksi masennukseen tai toimia yhdessä lääkehoidon kanssa, kuten syövän hoidossa. Digitaaliset terapiat eivät ole tavanomaisia hyvinvointisovelluksia, vaan ne on tarkoitettu tietyn sairauden tai oireyhtymän hoitoon.

Sitra avasi keväällä 2022 rahoitushaun, joka tarjosi terveyspalveluiden tuottajille ja järjestäjille konkreettisen mahdollisuuden kerätä kokemuksia ja oppeja digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä. Haimme yhteistyökumppaneita, jotka tuovat rahoittamiemme pilottien kautta uusia digitaalisia terapioita terveydenhuollon arkeen.

Piloteista syntyneitä kokemuksia, oppeja ja dokumentaatiota voidaan hyödyntää Suomessa laajasti, kun digitaalisia terapioita otetaan käyttöön.

Digitaalisilla terapioilla tarkoitamme digitaalisia lääketieteelliseen näyttöön pohjautuvia hoitomuotoja, jotka ennaltaehkäisevät tai joilla hoidetaan sairauksia. Terapioita tarjotaan suoraan potilaille ja potilailla on aktiivinen rooli niiden käytössä. Niiden tulee olla turvallisia ja lääketieteellisesti vaikuttaviksi todettuja. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Digital Therapeutics Alliancen (PDF) verkkosivuilta.

Tulokset

Painonhallinnan omahoito perusterveydenhuoltoon

Ylipaino on yksi merkittävimmistä terveydenhuollon ongelmista maailmanlaajuisesti. Pilotissa potilaille tarjotaan digiterapiaa, joka todistetusti auttaa painonhallinnassa. Tavoitteena oli vähentää ylipainoa ja seurata painonlaskun vaikutuksia muun muassa kolesteroliin ja verensokeriin.

Onnikka-sovellusta kokeiltiin painonhallintaan Keski-Suomen hyvinvointialueella. Pilotti osoitti, että sovellus mahdollistaa potilaiden hoidon tavanomaista pienemmillä henkilöstöresursseilla. Hoitajat pitivät hyvänä sitä, että sovellus ei edellytä erillisiä kirjauksia ja potilaskohtainen työmäärä jää pieneksi. Ammattilaisten mielestä sovelluksen käyttö oli helppoa.

Kuuden kuukauden seurannan jälkeen painon lasku oli keskimäärin neljä prosenttia. Erityisen hyvin sovelluksen hyödyt ilmenivät työikäisillä ja perusterveillä potilailla, joiden ylipaino ei ollut massiivista. Pilotin aikana suorien vaikutusten osoittaminen verensokeriin ja kolesteroliin ei ollut mahdollista, mutta painon laskun voidaan olettaa vaikuttaneen myös näihin arvoihin. Potilaat kokivat sovelluksen tukevan heitä painonhallinnassa ja tuoneen uusia työkaluja painonhallintaan ja antaneen hyödyllistä tietoa, mutta toisaalta painonlasku vaatii työtä, jolta sovellusta käyttämällä ei voi välttyä. Kokeiluun osallistui noin 150 potilasta.

Sovelluksen jatkokäyttöä selvitetään hyvinvointialueella.

Toteuttaja: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jari Porrasmaa
Digiterapia: Onnikka

Parempaa toimintakykyä MS-potilaille

Uupumus on yleinen oire, joka haittaa MS-potilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä. Pilotissa tutkittiin digiterapiaa MS-potilaiden uupumuksen itsehoidossa. Digiterapia perustuu toiminnan suunnitteluun, jossa potilas oppii mobiilisovelluksen avulla arvioimaan jaksamiseensa vaikuttavia tekijöitä ja pärjäämään aiempaa paremmin oireidensa kanssa. Tavoitteena on vahvistaa potilaan kokemusta oman jaksamisensa hallinnasta, auttaa potilaan ja hoitohenkilökunnan välistä yhteydenpitoa sekä optimoida MS-taudin kokonaisvaltaista hoitoa.

Pilotissa kokeiltiin kehitysvaiheessa olevaa MS-potilaiden uupumuksen itsehoitoon tarkoitettua More Stamina -sovellusta. Kokeilussa oli vahvasti tutkimuksellinen näkökulma ja se toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa.

Sovelluksesta näytti olevan hyötyä osallistujille, ja jopa 95 prosenttia osallistujista jatkoi kokeilujakson loppuun saakka. Kokeiluun osallistui noin 20 potilasta.

Tarkempia vaikuttavuustietoja saadaan syksyllä 2023, ja jatkokehitystä on suunniteltu.

Toteuttaja: Oulun yliopistollinen sairaala, Mervi Ryytty
Digiterapia: More Stamina

Syöpäpotilaan digitaalinen hoito koko palvelujärjestelmään

Syövän hoito on usein erittäin kallista. Hoidon nykyistä paremmalla kohdistamisella voidaan säästää merkittävästi kustannuksia. Pilotissa otettiin käyttöön digiterapia, joka opastaa, ohjaa ja neuvoo sekä potilasta että hoitohenkilöstöä läpi koko hoitopolun (mm. kirurgia, lääke- ja sädehoito, seuranta ja oireenmukainen hoito). Samalla pyrittiin luomaan digiavusteinen toimintamalli, jossa hyödynnetään potilaan aktiivisesti tuottamaa tietoa ja kehitetään aiempaa turvallisempi ja edullisempi hoitokokonaisuus. Tavoitteena oli ja parantaa potilaan hoidon vaikuttavuutta ja vähentää hoidon kustannuksia.

Kaiku Health-sovellus otettiin käyttöön syöpähoidossa Siun sotessa. Sovellus nostaa potilaan aktiiviseksi toimijaksi oman sairautensa hoidossa. Potilaat ovat olleet erittäin innostuneita ratkaisusta. Kokeiluun osallistui noin 60 potilasta.

Potilaiden tyytyväisyyden ohella voidaan säästää ammattilaisten työaikaa ja siirtyä pois toimimattomasta kalenteripohjaisesta seurannasta oireiden mukaiseen seurantaan. Pilotissa luotiin toimintamalli, jota voidaan laajentaa myös muuhun digitaalista hoitoa hyödyntävään toimintaan.

Sovelluksen jatkokäyttöä selvitetään hyvinvointialueella.

Toteuttaja: Siun Sote (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), Heli Aalto
Digiterapia: Kaiku Health (englanniksi)

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien etäkuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin (TULES) liittyy usein elämänlaatua ja toimintakykyä heikentävä liikkumisen pelko. Kuntoutuksen onnistuminen vaatii kuitenkin omaehtoista harjoittelua. Pilotissa hyödynnetään digitaalista terapiaa, jonka on osoitettu vähentävän merkittävästi liikkumiseen liittyvää pelkoa. Kokeilussa pyrittiin tukemaan TULES-potilaiden kroonisen kivun hoitoa ja vähentämään liikkumisen pelkoa sekä parantamaan elämänlaatua ja arjessa selviytymistä.

Pilotissa kokeiltiin virtuaalitodellisuutta hyödyntävää hoitoa tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) kuntoutukseen. Eri potilasryhmien tunnistaminen nousi tärkeäksi havainnoksi hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. Osa potilaista hyötyi hoidosta merkittävästi, mutta osan kohdalla muutokset jäivät vähäisiksi. Kokeiluun osallistui noin 20 potilasta.

Sovelluksen käyttöä jatketaan edelleen ja vaikuttavuustietoa kerätään jatkokehitystä ohjaamaan.

Toteuttaja: Live-säätiö sr, Jori Reijula
Digiterapia: Orion (virtuaalista todellisuutta hyödyntävä DTx)

Verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden hoitotasapainon parantaminen perusterveydenhuollossa

Verenohennuslääkkeellä (varfariini) pyritään estämään potilaan veren normaalia hyytymistä. Sopivan hoitotasapainon ylläpitäminen on usein vaikeaa. Tämä voi vakavimmillaan johtaa aivohalvaukseen ja jopa kuolemaan. Pilotissa tarjotiin digiterapiaa, joka mahdollistaa veren hyytymisen tavanomaista tarkemman seuraamisen. Sen avulla potilaiden riskiä aivohalvaukselle voidaan pienentää. Hankkeen tavoitteena oli parantaa hoitoa ja vähentää kustannuksia ja resurssien käyttöä sekä saada näyttöä digiterapian ja sen käyttöön liittyvän toimintamallin sopivuudesta perusterveydenhuoltoon.

Pilotissa kokeiltiin verenohennushoidon ohjaamiseen tarkoitettua digitaalista terapiaa Oulun seudulla.

Ratkaisu helpotti erityisesti potilaiden arkea mutta hyödytti myös terveyspalveluiden tuottajaa. Potilaiden ei tarvitse matkustaa mittauksiin, mikä säästää aikaa ja rahaa. Kokeiluun osallistui noin 60 potilasta.

Ammattilaisten verenohennuspotilaisiin käyttämä työaika väheni jopa kolmanneksella, kun toimintamallia uudistettiin ja etämittaus otetiin osaksi potilaan hoitoa. Sovellus mahdollistaa myös hajautetun toimintatavan, jossa hoitajat työskentelevät koko alueen potilaiden kanssa. Näin hoito jatkuu sujuvasti myös esimerkiksi yksittäisen hoitajan äkillisen poissaolon aikana.

Sovelluksen käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle päätetään syksyllä 2023. 

Toteuttaja: Oulunkaaren kuntayhtymä, Päivi Rekinen
Digiterapia: Orla DTx INR -etämonitorointi, Tomi Kurppa

Aikuisten astman digitaalinen terapia Kamu-sovelluksella

Astma on yleinen sairaus, josta kärsii noin 10 prosenttia väestöstä. Taudinkuva ja vakavuus vaihtelee itsestään ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Pilotissa pyrittiin tunnistamaan astmalle ominaisia oirejaksoja sähköisellä mittarilla saatujen puhallusarvojen ja analytiikan avulla.

Hankkeessa koottiin astmapotilaiden ja hoitohenkilöstön kokemuksia etäseurantaan perustuvasta hoitomallista sekä selvitettiin potilaiden sitoutumista digitaalisen sovelluksen käyttöön. Lisäksi seurattiin hoidon vaikutuksia.

Pilotissa kokeiltiin aikuisten astman digitaalista hoitoa Kamu Health -sovelluksella. Hankkeessa havaittiin, että henkilöstön koulutus on erityisen tärkeää uuden hoitomuodon käyttöönotossa. Riittävä tietopohja auttaa henkilöstöä opastamaan potilaita, jotka luottavat ammattilaisten ohjeisiin ja suosituksiin. Potilaiden sitouttaminen sovelluksen käyttöön on ensiarvoisen tärkeää, jotta hoitoyksikköön välittyy sovelluksen kautta laadukasta ja ajantasaista tietoa.

Kokeiltu sovellus ei ollut vielä täysin valmis. Potilaat kuitenkin kertoivat, että sovellus auttoi heitä tunnistamaan astmaa pahentavia tekijöitä ja oireita aiempaa paremmin. Sovelluksella ei sen sijaan näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta astmasta johtuvaan ahdistuneisuuteen. Kokeiluun osallistui noin 100 potilasta.

Pilotin aikana sovellusta tarjoava yritys ajautui yrityssaneeraukseen, mutta kokeilu saatiin kuitenkin onnistuneesti maaliin.

Toteuttaja: Medzilla Oy, Annette Kainu
Digiterapia: Kamu Health

Hakuohjeet

Haku on päättynyt. Valitut hankkeet päättyivät toukokuussa 2023.

Mitä odotamme piloteilta?

Kuka voi hakea?

Rahoitushakuun voivat osallistua päähakijoina terveyspalveluiden tuottajat kuten sairaanhoitopiirit sekä kunnalliset ja yksityiset terveyspalvelujen tuottajat.

Hakemuksen voi tehdä yhteistyössä digitaalisten terapioiden tuottajan kanssa. Digitaalisen terapian tarjoaja ei voi toimia pääasiallisena hakijana, mutta voi olla tiedossa jo hakuvaiheessa.

Hae mukaan

Hae mukaan ja täytä hakulomake, liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua) ja pilotin budjetti.

Pilottien rahoitukseen on varattu yhteensä 500 000 euroa. Tavoittelemme haulla 2–4 pilottia. Rahoitus voi kattaa enintään 75 prosenttia pilotin hyväksytyistä kustannuksista, joten toteuttajan omarahoitusosuus on vähintään 25 prosenttia.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia. Lue tarkemmat ohjeet Digiterapia-rahoitushaun ehdot -liitteestä (PDF).

Sitra voi hyödyntää pilottien kokemuksia, oppeja ja dokumentaatiota. Sitra julkistaa hyväksyttyjen pilottien toteuttajaorganisaatioiden nimet, lyhyen kuvauksen toteutettavista hankkeista ja yhteystiedot sekä hankkeen päättyessä lyhyen kuvauksen hankkeen tuloksista. Lisäksi rahoitusehdoissa määritellään tarkemmin hankkeen tulosten julkaisusta ja käyttöoikeuksista.

Hakemusten arviointi ja hyväksyntä

Sitra arvioi ja valitsee mukaan otettavat hakijat. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Valintojen jälkeen laaditaan rahoitussopimus, jossa tarkennetaan pilottia.

Sitra tekee kokonaisarvion rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle hankesuunnitelman, hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella. Rahoituksen myöntäminen edellyttää rahoitussopimuksen tekemistä Sitran ja hakijan välillä. Sitra noudattaa rahoitusta myöntäessään EU:n valtiontukisääntöjä.

Aikataulu

1.2.
Haku aukeaa.

Täytä hakulomake ja liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua) ja budjetti viimeistään 18.3.2022 klo 16.00.

14.2.
Hakuun liittyvät kysymykset Sitraan.

Mahdolliset hakuun liittyvä kysymykset tulee toimittaa Sitraan viimeistään 14.2. osoitteeseen healthdata@sitra.fi. Sitra julkaisee vastaukset verkkosivuillaan 21.2.2022.

18.3.
Hakuaika päättyy.

Lähetä ohjeiden mukainen hakemus viimeistään 18.3.2022 klo 16.00.

11.4.
Osallistujille ilmoitetaan valinnasta.

Sitra laatii valittujen hakijoiden kanssa rahoitussopimuksen, jossa pilotin vaatimuksia tarkennetaan.

2.5.2022- 31.5.2023
Hankkeen toteutus

Ota yhteyttä

ihmiset
Johannes Ahlqvist

Mistä on kyse?