POLITIIKKA LÄHEMMÄKSI AMMATTIKOULUNUORIA

– Kohderyhmä: ammattiin opiskelevat nuoret, erityisesti pojat.
 
– Hankkeessa järjestetään ammattioppilaitoksissa opiskeleville nuorille politiikkatyöpajoja, joissa vuorovaikutteisesti, tasa-arvoisesti ja nuorten omalla kielellä keskustellaan mm. puolueista, poliitikkojen työstä, julkisista palveluista, taloudesta, mediasta, vaaleista, päätöksenteosta ja kansalaisten roolista. Hankkeen käytännön toteutuksessa on mukana poliitikkoja eri puolueista, politiikan taustatyöntekijöitä ja toimittajia.
 
– Tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä politiikan perusasioista, vahvistaa nuorten politiikan ja median lukutaitoa, lisätä nuorten ja poliitikkojen välistä vuoropuhelua sekä aktivoida nuoria osallistumaan. Samalla voidaan kaventaa kuilua nuorten ja politiikan eliitin välillä.
 
– Toteutus: kustakin oppilaitoksesta kutsutaan 10-15 nuorta työpajoihin, jotka kokoontuvat kolme kertaa lukuvuoden aikana. Toteutuspaikkakunnat ovat esimerkiksi Oulu, Joensuu, Kouvola ja Järvenpää.
 
– Seurantatutkimus: hankkeessa kerätään tietoa nuorten asennoitumisesta ja tiedontasosta ennen työpajojen käynnistymistä ja niiden jälkeen hankkeen lopussa. Näin voidaan arvioida työpajamenetelmää ja työpajojen vaikutusta nuorten politiikan osaamiseen ja asenteisiin. – Mahdollisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi: Maaseudun Sivistysliitto ry., SAKKI ry ja oppilaskunnat.
 
Karina Jutila