PUURAKENTAMISEN TIETOPALVELU

AJANKOHTAISTA

Poiminnat

Lantti-talon videoesittely

Puutuotealalta puuttuu teräsrakenneyhdistyksen ja betonitiedon kaltainen tietopalvelu, joka tarjoaa rakennusalan ammattilaisille varmennettua teknistä tietoa, suunnittelutyökaluja ja ohjeistusta puurakentamisesta, sen normeista ja määräyksistä sekä tuotteista ja ratkaisuista valmistajineen. Tällaisen, pääasiassa rakennusinsinööreille ja arkkitehdeille suunnatun tietopalvelun olemassaolo on kriittinen tekijä puun kilpailukyvyn kannalta. Insinöörit ja arkkitehdit ovat keskeiset päätöksentekijät rakentamisen prosessin eri vaiheissa ja ilman varmennettua tietoa puuratkaisuista niitä ei käytetä.

Tässä hankkeessa kehitetään kaikille avointa Puurakentamisen tietopalvelun verkkosivustoa. Tietopalvelu keskittyy uusien kilpailukykyisten puuhun perustuvien ratkaisujen esittämiseen ja levittämiseen energiatehokkaaseen uudis- ja korjausrakentamiseen. Hankkeessa laaditaan puurakenneratkaisujen tyyppikirjastot rakennus- ja rakennesuunnittelijoiden käyttöön.

Sitran rahoituksella toteutetaan palveluun seuraavat osiot:

1. Energiatehokkuuteen ja rakenteiden tiiviyteen liittyvät tekniset tiedotteet ja ohjeet, arvion mukaan noin 45 teknistä tiedotetta seuraavista aihepiireistä:

2. Energiatehokkuuden Excel-pohjaiset laskentaohjelmat seuraavista aihepiireistä:

Tavoitteena on poistaa puun käytön osaamiseen liittyviä esteitä. Tietopalvelu kehittää suunnittelussa ja rakentamisessa tarvittavaa tietoa rakennusalan ammattilaisten ja oppilaitosten hyödynnettäväksi. Tavoitteena on saavuttaa puurakentamiseen liittyvässä osaamisessa kansainvälisesti kilpailukykyinen asema.

Hanke luo valmiuksia ja edellytyksiä uuden puunjalostuksen ja puurakentamisen markkinan muodostumiselle. Samalla se edistää menestyvän liiketoiminnan kasvua energian tehokkaan käytön ja kestävän tuotannon alueella. Tavoitteena on kansainvälisesti menestyvän puurakennusteollisuuden kehittäminen Suomeen.

 

Ota yhteyttä

ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet