RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDET HAASTEET

Tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena oli tarkastella Suomen rahoitusjärjestelmän rakennemuutosta, yrityksien rahoitusympäristöön kohdistuvia muutospaineita sekä rahoituksen saatavuuden haasteita jatkuvasti muuttuvassa uuden talouden toimintaympäristössä.  

Tulokset  

Hankkeen loppuraportissa esitellään toimenpiteitä rahoitusjärjestelmän kohtaamiin haasteisiin. Raportin keskeisinä havaintoina todettiin, että rahoitusmarkkinoiden globalisaatiosta huolimatta kotimaiset rahoitusinstituutiot ovat edelleen tarpeellisia etenkin alkavien ja pk-yritysten rahoituksessa.

Alueita, jotka eivät vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, löytyy muun muassa alkuvaiheen yritysten rahoituksen, pääomasijoitustoimialan ja pörssin muodostamista kokonaisuudesta. Julkinen sektori korostaa positiivisia ulkoisvaikutuksia pääomamarkkinoiden puutteisiin vetoamisen sijaan. Hyödyt yritysten innovaatiotoiminnan julkisesta rahoituksesta saattavat olla jopa aikaisempaa suurempia, sillä innovaatiotoiminnan julkisen rahoituksen ”tuottavuus” on vahvistunut, jos innovaatiotoiminnan positiiviset ulkoisvaikutukset kasvavat samalla, kun rahoitusjärjestelmän kyky kaupallistaa innovaatioita ja uutta teknologiaa sekä kyky tukea yritysten kasvua vauhdittuvat.

Julkaisu  

Financial Systems and Firm Performance: Theoretical and Empirical Perspectives, A. Hyytinen, M. Pajarinen. ETLA, Taloustieto Oy, 2003