RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN 2012 – KOKONAISENERGIATARKASTELU

AJANKOHTAISTA

Asuntomessutalojen energiatehokkuus
artikkelit

2012 asuntomessutalojen energiatehokkuus

uutiset

Pientalojen lämmitystapa vaikuttaa eniten energiatehokkuuteen

Mikä ihmeen E-luku?
Poiminnat

Esite Mikä ihmeen E-luku?

Suomi siirtyy käyttämään kokonaisenergiatarkastelua yleisenä energiatehokkuuden tarkastelukehikkona vuonna 2012 käyttöön otettavissa rakentamismääräyksissä. Kokonaisenergiatarkastelu tarkoittaa periaatteellista muutosta rakennusten suunnittelussa, kun nykyisistä osakohtaisista vaatimuksista siirrytään kokonaisvaltaiseen energiatehokkuuden suunnitteluun. Tällöin rakennuksen kokonaisenergiankäytölle asetetaan tietty vaatimustaso, jonka voi saavuttaa vapaasti valittavilla ratkaisuilla. Tässä vaatimustasossa myös energiamuodot on otettu huomioon.

Siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun on välttämätöntä edellytys myös sille, että vuonna 2021 voitaisiin EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimana siirtyä lähes nollaenergiarakentamiseen. Vuoden 2012 rakentamismääräyksissä käyttöön otettua kokonaisenergiatarkastelun laskentamenetelmää ei 2021 muutoksessa enää tarvitse vaihtaa.

Sitran Energiaohjelma rahoittaa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa rakentamismääräysten valmistelun kehityshankkeita, joilla luodaan tarvittava tietopohja ja laskennalliset valmiudet kokonaisenergiatarkasteluun siirtymiseksi. Vuoden 2012 rakentamismääräysten valmistelussa on käynnistetty kehityshankkeita:

  1. Säätietojen analysointihanke, jossa kehitetään mm. uusi energialaskennan testivuosi (Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos ja Juha Jokisalo, Aalto yliopisto) – Sitran Selvityksiä 53
  2. Kylmäsiltojen opas, sisältäen taulukkoarvot ja laskentaohjeet (Jukka Rantala, Tampereen teknillinen yliopisto ja Jorma Heikkinen, VTT)
  3. Lämmitys- ja LKV- järjestelmien hyötysuhteiden laskentaopas (Ari Laitinen, VTT)
  4. Aurinkolämmön ja -sähkön laskentaopas (Ari Laitinen, VTT)
  5. Lämpöpumppujen laskentaopas (Kai Sirén, Aalto yliopisto)
  6. Jäähdytysjärjestelmien laskentaopas (Kai Sirén, Aalto yliopisto)

Kehityshankkeiden tulokset siirtyvät osittain uusiin rakentamismääräyksiin ja osittain erillisiin laskentaoppaisiin, jotka julkaistaan ympäristöministeriön monisteina. Näin kokonaisenergiatarkastelun vaatimat laskentamenetelmät ja lähtötiedot voidaan ottaa hallitusti käyttöön. Uudistumassa olevista rakentamismääräyskokoelman osista löytyy lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta.

Rakentamisessa kokonaisenergiatarkastelun odotetaan lisäävän vapaata kilpailua läpinäkyvillä pelisäännöillä. Jatkossa kaikki ratkaisut ovat samalla viivalla, jolloin voidaan valita hankekohtaisesti kustannustehokkaimmat ratkaisut. Siksi vuoden 2012 rakentamismääräyksillä samanaikainen energiatehokkuuden parantaminen ja rakentamiskustannusten aleneminen voi olla mahdollista.

 

YM:n tiedote: 2012 rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset lähtevät lausuntokierrokselle »