RISKIEN HALLINTA SUOMESSA

Tavoitteet  

Sitra käynnisti selvityksen, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata suomalaiset riskien hallinnasta vastuussa olevat tahot. Selvityksessä haluttiin luoda katsaus riskejä käsittelevään tutkimukseen ja selontekoihin Suomessa sekä kartoitettiin muualla maailmassa tehtyjä hankkeita.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa keskeiset riskien hallintaan liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet.

Selvityksessä pyrittiin käsittelemään muutoksia, joiden johdosta syntyy tarvetta riskipolitiikan kehittämiseksi sekä perinteisillä riskialueilla että mahdollisilla uusilla riskialueilla.

Tulokset  

Selvityksessä kartoitettiin seuraavat riskialueet:

Tekijät  

Kyseessä oli esiselvitys, jonka toteuttivat yhteistyössä Gaia Group Oy (Gaia), Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja RAND Europe.    

Julkaisu  

Riskien hallinta Suomessa: Esiselvitys H. Lonka, M. Hjelt, J. Vanhanen, T. Raivio; (Gai Group Oy); T. Vaahtoranta.; P. Visuri; M. Väyrynen (Ulkopoliittinen instituutti); E.Frinking ; K. O’Brien (Rand Europe) Helsinki, Sitra, 2002
Lataa PDF »