RUOKAA KAIKILLA AISTEILLA – MAKUKOULU PÄIVÄKOTI-IKÄISILLE

Makukoulu päiväkoti-ikäisille -hankkeen tavoitteena on tuottaa päiväkotien ravitsemuskasvatukseen soveltuva opetusaineisto nettiin. Aineisto perustuu Jyväskylän kaupungin päivähoidon tuottaman ”Salapoliisi Sapere ja Koekeittiö” sekä Sitran Makukoulu hankkeiden ravitsemuskasvatuksellisiin oppeihin. Aineisto mahdollistaa eri aisteihin perustuvan Sapere -menetelmän toteuttamisen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.

Sapere-menetelmä

Sapere on ravitsemuskasvatusmenetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan (ruoka-aineet, ruokailu, ruuan valmistus jne.) monipuolisesti kaikkien aistiensa avulla. Menetelmän on kehittänyt alun perin ranskalainen kemisti JAQUES PUISAIS, ja sen taustalla on humanistis-kokemuksellinen oppimiskäsitys. Sana ”sapere” on latinaa ja tarkoittaa ’maistella, tuntea’.

Menetelmän tausta on yhdenmukainen Sitran tuottaman kouluikäisiin suunnatun ”Makukoulu” -aineiston kanssa.

Jyväskylän kaupungin lasten päivähoitopalveluissa vuosina 2004–2005 STM:n rahoittamana toteutettu ”Salapoliisi Sapere ja Koekeittiö” -hanke kehitti uusia hyviä käytänteitä lasten ravitsemuskasvatukseen. Näitä käytänteitä on nyt tarkoitus laajentaa sekä suomalaisten varhaiskasvattajien että vanhempien käyttöön.

Toiminnan pääpaino on aisteihin ja omiin kokemuksiin perustuvassa oppimisessa. Ruuanvalmistukseen, ruokiin ja ruokailuun liittyvät oppimistuokiot toteutetaan osana lapsen arkea ja ruokailutilanteita yhteistyössä kotien ja kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa.

Projektin osapuolet

Julkaisun suunnittelee ja toteuttaa Jyväskylän kaupungin lasten päivähoitopalvelut yhteistyössä Sapere -hankepäiväkotien henkilöstön kanssa. Suunnitteluun osallistuu myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutti sekä Keski-Suomen maakunnallisen terveydenedistämisen hanke. Sitran ERA -ohjelma rahoittaa opetusaineiston toteuttamisen ja tiedottaa aiheesta.

Aineiston sisältö

Verkkosivulle tuotettava aineisto sisältää Sapere-avitsemuskasvatusmenetelmän kuvauksen, tavoitteet, keskeiset menetelmät ja perustyökalut. Aineisto kootaan siten, että sitä voi suoraan hyödyntää lasten ja lapsiryhmien kanssa.

Aikataulu

Työ on valmis maaliskuussa 2009.

Vastuuhenkilöt

Jyväskylän kaupungin lasten päivähoitopalvelut:
Lastentarhanopettaja Aila Koistinen puh. (014) 625 755
Suunnittelija Leena Ruhanen puh. 0400 225 615
Palveluyksikön johtaja Riitta Pylvänen puh. 040 516 7347

Keski-Suomen maakunnallisen terveydenedistämisen hankkeen osalta mukana yhteistyössä on ravitsemusterapeutti Arja Lyytikäinen, puh. 040 721 5650

Tutustu selvitykseen:
Makukoulun levittäminen varhaiskasvatukseen – päiväkoteihin ja alakoulujen perusopetukseen (PDF) »

Varhaiskasvatuksen, koulun ja ravitsemuksen ammattilaiset kokoontuivat Jyväskylään 1.12.2009 HAISTA MAISTA NENÄ SUU -seminaariin.

Tutustu tiedotteeseen Lasten ruokakasvatuksen uudet menetelmät leviävät päiväkoteihin »

Sapere- ja makukoulumenetelmät leviävät päivähoitoon, kouluihin ja kerhotoimintaan vuonna 2010

Lue lisää:
www.sapere.fi