RUSSIAN FUTURE MAKERS IN FINLAND

Tavoitteet

Hankkeen puitteissa Sitran tavoitteena oli järjestää Venäjän tuleville päättäjille perehdytystä suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Ohjelmassa haluttiin luoda kuvaa Suomesta ja selkeyttää yhteiskunnan toimintatapojen sekä kartoittaa Suomi-Venäjä-yhteistyömahdollisuuksia.

Tulokset  

Osanottajiksi kutsuttiin venäläisen yhteiskunnan eri tahojen johtajia ja asiantuntijoita julkisesta hallinnosta, elinkeinoelämästä, etujärjestöistä, kolmannelta sektorilta sekä tutkimuksen ja koulutuksen aloilta.

Seminaarin aikana osanottajat tapasivat suomalaisia huippuasiantuntijoita sekä Suomen ylimpiä päättäjiä ja keskustelivat heidän kanssaan Suomen tavasta toimia. Käytyjen keskusteluiden pohjalta osanottajat pohtivat suomalaisten kokemuksien käytettävyyttä Venäjällä sekä mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia.