SÄHKÖINEN ASIOINTI JA INTERAKTIIVISET VERKKOPALVELUT (SAINI)

Hankkeen tavoitteena on määritellä kansalaisen terveydenhuoltoa tukevan sähköisen asioinnin ja interaktiivisten verkkopalvelujen konsepti sekä laatia suunnitelma palveluiden toteuttamiseksi kansallisesti kustannustehokkaalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla.

Sitra on yhteistyössä STM:n ja Kelan kanssa todennut tarpeelliseksi saada Suomeen kansallisen tason arkkitehtuuriratkaisu kansalaisen terveydenhuollon sähköisille palveluille.

Sitra on mukana koordinoimassa hanketta, jossa on mukana STM:n ja Kela:n lisäksi KTL, Kuntaliitto, Tekry, muita terveydenhuollon ja informaatio- ja kommunikaatioalan toimijoita, yrityksiä sekä rahoittajatahoja.

Saini-hankkeesta valmistui 18.3. loppuraportti. Loppuraportti on ladattavissa tästä:
SAINI – Kansalaisten sähköiset terveydenhuollon palvelut : Loppuraportti»

English version: SAINI – Electronic Healthcare Services Concept Road Map for implementation in Finland, Final report.

Väliraportti saatavilla

SAINI-hankkeen väliraportointiseminaari pidettiin 23.10.2007 Dipolissa. Väliraportti sekä seminaarin esitykset (liitteet 1-4) ovat ladattavissa tästä:

SAINI-VÄLIRAPORTIN KANSILEHTI
SAINI-VÄLIRAPORTIN DOKUMENTTILUETTELO

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS
2 KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET KÄYTÄNNÖT – YHTEENVETO
3 TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA
4 RATKAISUEHDOTUS
5 SAINI-ARKKITEHTUURI
6 KÄSITTEIDEN MÄÄRITYKSIÄ

LIITE 1 SAINI VÄLIRAPORTIN ESITYS JARI FORSSTRÖM
LIITE 2 KOMMENTTI RISTO IHALAINEN
LIITE 3 SAINI-ARKKITEHTUURI JANNE TUOMINEN
LIITE 4 KOMMENTTI AKI SIPONEN

Ota yhteyttä

ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous