SELVITYS INTIAN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAMARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSISTA SUOMALAISYRITYKSILLE

Hanke toteutetaan Sitran Intia- ja Ympäristöohjelmien yhteistyönä. Lisätietoa hankkeesta