SELVITYS VAJAAKUNTOISTEN TYÖLLISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA

Hankkeen yhteistyökumppanina on VATES.

Hankkeessa selvitetään suuryritysten mahdollisuudet, keskeiset ongelmat ja tarvittavat kannustimet pitkäaikaissairastuneiden henkilöiden työssäjaksamisen ja työssä pysymisen edistämiseen sekä nyt työelämän ulkopuolella olevien vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan analyysi vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämisen kansantaloudellisesta merkityksestä.

Hankkeessa arvioidaan siis työllistymisen tukimalleja ja niiden palvelupolkuja arvoketjuajattelulla, jotta yhteenvetona voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, minkälaiset taloudelliset tukitoimet olisivat perusteltuja kansantalouden huoltosuhteen paranemisen näkökulmasta.

Ota yhteyttä

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous