SENIORI 2000

Kuvaus ja tavoitteet

Seniorikansalaisten määrä kasvaa Suomessa voimakkaasti, mistä seuraa suuria ja kalliita muutospaineita yhteiskunnalle. Hankkeen tavoitteena oli etsiä uusia ratkaisuja väestön ikääntymisen asettamiin haasteisiin. Erityisesti haluttiin tutkia vanhusten kotona asumiseen ja selviämiseen liittyviä esteitä ja ongelmien vähentämiseen tarvittavia ratkaisuja.  

Tulokset  

Sitran Seniori 2000 -projektissa syntyi paikallisia ja valtakunnallisia suosituksia ikäihmisten oman aktiivisuuden herättämiseksi ja kotona asumisen helpottamiseksi. Keinoja on paljon, mm. 

Senioreiden elämän edellytysten parantaminen avaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti uuden tietoteknologian hyödyntäminen maailman nopeasti kasvavilla seniori- ja vanhusmarkkinoilla on lupaava uusi liiketoiminta-alue.

Tekijät ja lisätiedot

Projekti toteutettiin yhteistyössä erilaisten palveluyritysten, kuntien, kolmannen sektorin ja kaupan kanssa.    

Julkaisu

Seniori 2000 – Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle: Uusi suomalainen vanhuus L. Sonkin, T. Petäkoski-Hult, K. Rönkä, H. Södergård Elektroninen aineisto Helsinki, Taloustieto Oy, 1999

Ota yhteyttä

ihmiset
Timo Hämäläinen
Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta