Sosiaalinen hyväksyttävyys – asukkaiden ja yritysten yhteinen toimintamalli

Suomessa on suunnitteilla lukuisia vihreän siirtymän investointeja. Sosiaalinen hyväksyttävyys -hankeen tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutuksen keinoja asukkaiden, viranomaisten, päättäjien ja yritysten välillä.

Mistä on kyse?

Suomessa on suunnitteilla lähivuosille monenlaisia vihreän siirtymän hankkeita. Niitä toteuttavat yritykset käyttävät merkittävää yhteiskunnallista valtaa, koska hankkeilla on sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Siksi on tärkeää, että yritysten, hankkeita valvovien viranomaisten, alueiden asukkaiden ja yhdistysten välillä olisi monipuolisia kuulemisen sekä vuorovaikutuksen keinoja. Tavoitteena tulisi olla, että osapuolet kokevat voivansa vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun, arviointiin sekä niiden kulkuun. Yhtä olennaista on, että investointihankkeiden prosessit koetaan läpinäkyviksi.

Sitran työn yksi painopisteitä on demokratian ja osallisuuden vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kehitämme ja kokeilemme uusia tapoja, joilla kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon ja tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Myös yrityksillä voi olla rooli demokratian vahvistamisessa. Sidosryhmäkeskusteluissa vihreän siirtymän investointihankkeet tunnistettiin aiheeksi, joissa kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja toimijoiden vuorovaikutuksen kehittäminen olisi hedelmällistä.

Mitä teemme?

Sosiaalinen hyväksyttävyys – asukkaiden ja yritysten yhteinen toimintamalli -hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia vuorovaikutuksen ja osallistumisen toimintatapoja eri sidosryhmien välille. Hankkeen pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja siihen, että asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat pystyisivät vaikuttamaan vihreän siirtymän lupaprosesseihin ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden ja yritysten näkökulmasta tavoitteena on lupaprosessien sujuvuuden parantaminen ja asukasyhteistyön vahvistaminen.

Sosiaalinen hyväksyttävyys -hanke toteutetaan Kymenlaakson alueella. Se kytkeytyy Kotkan-Haminan seudun kehittyvään akkutoimialaan, johon on suunnitteilla useita investointeja. Kokeiluhankkeen toteuttaa Kotkan-Haminan seudun voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö Cursor Oy.

Hankkeen aikana kartoitetaan aluksi, minkälaisia vaikuttamisen ja vuorovaikutusten esteitä ja pullonkauloja eri sidosryhmät kokevat nykyisissä kuulemis- ja vuorovaikutusprosessissa olevan. Sen jälkeen kokeillaan tarkoituksenmukaisimmiksi arvioituja osallistumisen ja vuorovaikutuksen menetelmiä, mukaan lukien digitaalisia osallistumisalustoja. Kokeilujen tavoitteena on poistaa tai madaltaa havaittuja osallistumisen ja vaikuttamisen esteitä.

Hankkeen lopuksi laaditaan prosessikuvaus oikea-aikaisesta kuulemisesta ja vaikuttamisesta sekä tuotetaan vuorovaikutuksen ja osallistumisen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa teollisissa hankkeissa valtakunnallisesti.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi 1.2.2024 ja kestää vuoden 2025 loppuun saakka.

Keitä mukana?

Hankkeen toteuttaa Kotkan-Haminan seudun voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö Cursor Oy osallistaen paikallisia asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä ja päättäjiä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muualla Suomessa käynnissä olevien akkutehdashankkeiden kanssa. Tähän jo olemassa olevaan yhteistyöverkostoon kuuluu noin 30 akkuklusterin alihankinta- ja kumppanuusyritystä.

Ota yhteyttä!

ihmiset
Elina Eerola
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Kirsi Hantula
Johtava asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia

Ajankohtaista

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024-2029

artikkelit

Terveisiä presidentille – nuorten uskoa parempaan tulevaisuuteen täytyy vahvistaa

Kalle Järvenpää ja Veikko Isotalo
Haastattelu

Hehän ovat kuin kaksi marjaa – Voisiko vaalikone auttaa?

Käsi pitelee puhelinta, jossa ruudulla Postimuseon verkkosivun tiedote "Keskusteluja digiarjesta museokeskus Vapriikissa".
Poiminnat

Sitra ja Postimuseo kannustavat kansalaisia keskustelemaan digiarjesta

Kuvituskuva
uutiset

Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Ihminen rauhoittumassa, ympärillä puhelimia.
Hankkeet

Informaation vaikutus hyvinvointiin ja demokratiaan

Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman luonnokseen

Haastattelu

6 kysymystä vaalien supervuodesta: Pärjääkö demokratia myös tekoälyn aikakaudella?

Kuvassa Joonas Leppänen ja Sanna-Kaisa Saloranta
blogit

Tätä mieltä suomalaiset olivat presidentinvaalien teemoista, kun 18 000 ihmistä otti kantaa uudella digialustalla

uutiset

Nuoret aikuiset epäröivät yhteiskunnallista osallistumista – halukkuutta on, mutta uskallusta puuttuu

julkaisut

Demokratia osaksi arkea

Tampereen museokeskus Vapriikki ja erilaisia ihmisiä museotilan ympärillä.
Hankkeet

Keskusteluja digiarjesta museoissa

Ilmiö

Kuka päättää yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulevaisuudesta?

julkaisut

Kansanedustajat Twitterissä -jatkoselvitys

uutiset

”Mitä kärjekkäämpi keskusteluilmapiiri, sitä helpompi meitä on repiä kauemmaksi toisistamme”

Valokuvia kansalaisparlamentin osallistujista sommiteltuna kuvaan
uutiset

671 suomalaista osallistui kansalaisparlamenttiin – rakentava keskustelu onnistuu niin verkossa kuin kasvokkain

Kuvassa ihmisjoukko, kynä ja paperia
tapahtumat

Lähikoulutus puntaroivan kansalaiskeskustelun fasilitoinnista

Tampere, keskiviikko – torstai, 6.3. – 7.3.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 13.3.2023 klo 14.00-16.00 – Osallisuuslautakunnat, -johtokunta ja asiakkuus- ja laatujaosto asukkaiden osallistumisen tukena

keskiviikko, 13.3.

Mistä on kyse?