SOSIAALIVAIKUTUKSET DEMOKRAATTISTEN SUUNNITTELUPROSESSIEN OSAKSI

Tarkoitus on promovoida sosiaalisten ja tasa-arvovaikutusten mukaanottamista poliittiseen päätöksentekoon sekä myös osaksi Helsingin kaupungin demokratia prosessia. Vaikutusten arviointiin kuuluu aina myös kansalaisryhmien konsultointi.    

Aloitamme tekemällä   Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaavan lakiluonnoksen arvioinnin Otavan opistolla 16 – 17-3-2012. Tämän seminaarin järjestäjä on HYVA yhteistyössä Helsingin Pro Kuntapalvelut verkoston kanssa

Juha Nurmela