SOTE-PALVELUPAKETTIPILOTTI: EKSOTE

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alueella otetaan käyttöön 13 palvelupakettia. Eksoten alueella, jossa on yksi sote-toimija ja yksi keskitetty tietovarasto toiminnanohjauksen tukena. Pilotin avulla pyritään kehittämään kansallisesti hyödynnettävissä oleva malli sote-palveluiden ohjauksen tueksi, kun käytettävissä on yhteinen tietovarasto. Työn tuloksena syntyy ohjauksen malli ja tekninen raportointityökalu, jotka mahdollistavat palvelukokonaisuuksien ja niiden kustannusten seurannan organisaatiorakenteesta riippumatta organisaatioissa, joissa on yhteinen tietokanta.

Tehtävät:

–       Palvelupakettien määrittely ja käyttöönotto osana Eksoten raportointijärjestelmää,

–       yleiskustannusten määrittely osaksi tietojohtamisen mallia ja raportointijärjestelmää,

–       toiminnan ohjausta tukevien vaikuttavuusmittareiden määrittely (kansallisesti määritelty),

–       prosessianalyytikan määrittely (ja liitos palvelupaketteihin) ja

–       raportoinnin edellyttämien muutosten tekninen toteuttaminen Eksoten raportointijärjestelmään.

Yhteyshenkilöt:

Eero Vaissi, vanhempi neuvonantaja, eero.vaissi@sitra.fi, puh. 0294 618 991

Karoliina Ohrankämmen, asiantuntija, karoliina.ohrankammen@sitra.fi, puh. 0294 618 231

Merja Tepponen, kehitysjohtaja, merja.tepponen@eksote.fi, puh. 0400 655 197

Ota yhteyttä

ihmiset
Eero Vaissi
ihmiset
Karoliina Ohrankämmen