SOTE-PALVELUPAKETTIPILOTTI: POHJOIS-SAVO

Pohjois-Savon hankkeessa on mukana Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Kysteri. Pohjois-Savon hanke keskittyy Sitran tavoitteiden mukaisesti erityisesti Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketin pilotointiin.

Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketin pilotoinnin keskeiset tavoitteet:

1. Määritellään laaja-alainen Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketti alueella, jossa on useita sote-organisaatioita ja asiakas- ja kirjanpitojärjestelmiä. Samanaikaisesti etsitään yhteistä rakennetta ja toimintatapaa. 

2. Määritetään toimiva yhteistyömalli tiekartta, jossa siirrytään hallitusti laajempaan sote-alueeseen ja yhtenäiseen tiedonkeräykseen ja raportointiin, joka tukee kansallista sote-tietotuotantoa.

3. Määritellään Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketin laatu- ja vaikuttavuusmittareita yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa (THL, STM).

4. Määritellään kannusteet kuntiin jääville lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäiseville palveluille ja toiminnoille.

Yhteyshenkilöt:

Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, eeva.paivarinta@sitra.fi, puh. 0294 618 258

Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja, markku.tervahauta@kuopio.fi, puh. 044 7182 791