SOTE-PALVELUPAKETTIPILOTTI: PORVOON KAUPUNKI

Porvoon ja Sitran valmistelemassa hankkeessa määritellään hoivan ja hoidon palvelupaketin sisällöt ja arvioidaan sitä, miten hoiva ja hoidon palvelupaketti osana palvelupaketti-toimintamallia voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti mahdollisilla tulevilla sote- yhteistoiminta-alueilla.

Pilotin tavoitteet:

  1. Määritellä ja arvioida Hoivan ja hoidon palvelupaketin sisältöjä osana kunnan uudistuvia palvelusisältöjä, -rakenteita ja toimintatapoja sekä mallintaa kokonaisuus kansalliseksi tavaksi toimia.
  2. Varmistaa ja vahvistaa Hoidon ja hoivan palvelupaketissa kuntalaisen eheät, asiakaslähtöiset palvelupolut (testata asiakasohjausta) ja luoda joustavat, asiakkaan tarpeisiin vastaavat palveluketjut (vahvistaa tiedolla johtamista ja -ohjausta).

Pilotin tehtävät:

  1. Arvioida palvelupaketin ohjausvaikutus ja tuki sote-palvelurakennemuutoksessa.
  2. Tunnistaa ja kuvata asiakas- ja palveluohjauksen liittyminen palvelupaketteihin.
  3. Määritellä tarpeet palvelupaketin raportoinnille ja tarvittaville ICT- järjestelmille.

 Yhteyshenkilöt:

Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, eeva.paivarinta@sitra.fi, puh. 0294 618 258

Soili Partanen, Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja, soili.partanen@porvoo.fi, puh. 040 585 3357