SELVITYS SOTEN PALVELUVERKOSTA

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön Sitran tilauksesta laatimat ainutlaatuiset kartta-aineistot näyttävät ensi kertaa, kuinka laaja, sirpaleinen ja epäyhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko on.

AJANKOHTAISTA

Tärkeää tietää juuri nyt

uutiset

Maakunnille tulee kiire: Edessä yli 20 miljardin euron sote-sarka

MISTÄ ON KYSE

Sote-palvelujen järjestäjät eli maakunnat vastaavat siitä, että lakisääteiset palvelut ovat saatavilla, eli esimerkiksi palvelukokonaisuuksien tilaamisesta ja toisaalta palvelujen kokonaiskustannusten seuraamisesta ja hallinnasta. Palvelujen tuottajat taas vastaavat palvelujen käytännön toteutuksesta järjestäjien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti.

Järjestäjän ja tuottajan erottaminen toisistaan vaatii molemmilta osapuolilta uudenlaista osaamista. Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön Sitran tilauksesta laatimat ainutlaatuiset kartta-aineistot näyttävät ensi kertaa, kuinka laajasta, sirpaleisesta ja epäyhtenäisestä palveluverkosta maakuntien järjestämisvastuun kohdalla puhutaan.

Selvityksen eri osissa (täällä ja täällä) on sijoitettu kartalle maakunnittain kattavasti niin sosiaali- ja terveyspalvelupisteet, avo- ja laitoshoitopalvelut sekä apteekit. Mukana ovat niin julkiset, yksityiset kuin kolmannen sektorin toimijat. Aineistosta on poistettu lastensuojelun avopalvelut ja laitosasuminen. Aineistossa ei ole myöskään hammashuollon palveluita, eikä kaikkia yksityisiä elinkeinonharjoittajia, Selvityksessä on myös esitetty esimerkiksi ikääntymisen ja muuttoliikkeen mukanaan tuomien väestöpohjan muutosten mittakaava, joka tulisi huomioida palveluverkon uudistamisessa.

Mitä teemme?

Sitra on paitsi rahoittanut selvityksen, myös analysoinut palveluverkosta kootun datan pohjalta mm. digitalisaation ja logistiikan kehityksen vaikutuksia palvelujen käyttöön ja tarpeeseen. Lisäksi Sitra on arvioinut edessä olevien muutosten merkitystä maakunta-järjestäjän näkökulmasta. Lue lisää aiheesta täältä.

Missä mennään?

Palveluverkkoselvitys toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 aikana. Vuoden 2017 aikana sitä täydennetään edelleen niin, että sekä suun terveydenhuollon että yksityisten ammatinharjoittajien toimipisteet ovat mukana.

Kuka mukana?

Palveluverkkoselvitys on laadittu Sitran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön yhteistyönä. Selvityksen tietoaineistot ovat peräisin pääosin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen paikkatietorekisteristä.

Mitä saatiin aikaan?

Palveluverkkoselvitys on herättänyt laajasti huomiota mediassa ja herättänyt keskustelua palvelujen kehittämisen tarpeista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yleisradio laati selvityksen pohjalta Hoitotutka-verkkotyökalun, joka keräsi heti julkaisunsa jälkeen runsaasti käyttäjiä. Alla olevassa kalvosetissä näkyvät selvityksen tulokset maakunnittain.

 

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Sote-palveluverkkoselvitys 2025 from Sitra / Hyvinvointi

Lue lisää!

Näillä saat verkon haltuun.

artikkelit

Maakunnat ratkaisevat, tuleeko uudesta sotesta hitti vai huti

uutiset

Maakunnille tulee kiire: Edessä yli 20 miljardin euron sote-sarka

mies ja lapsi työhuoneella
uutiset

Digitalisaatio vielä hyödyntämättä lääkkeiden toimittamisessa

julkaisut

Sosiaalipalvelut ja apteekit

uutiset

Vanhaan sote-verkkoon takertuminen rapauttaisi lähipalvelut

Isä ja poika
uutiset

Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa

ihminen kuvaamassa
uutiset

Lähiviikot ratkaisevia sote-uudistuksessa

Poiminnat

Näin palveluverkkomme voi muuttua

julkaisut

Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025

YHTEYSTIEDOT

Kuulemme sinusta mielellämme!

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?