SELVITYS SOTEN PALVELUVERKOSTA

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön Sitran tilauksesta laatimat ainutlaatuiset kartta-aineistot näyttävät ensi kertaa, kuinka laaja, sirpaleinen ja epäyhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko on.

AJANKOHTAISTA

Tärkeää tietää juuri nyt

MISTÄ ON KYSE

Sote-palvelujen järjestäjät eli maakunnat vastaavat siitä, että lakisääteiset palvelut ovat saatavilla, eli esimerkiksi palvelukokonaisuuksien tilaamisesta ja toisaalta palvelujen kokonaiskustannusten seuraamisesta ja hallinnasta. Palvelujen tuottajat taas vastaavat palvelujen käytännön toteutuksesta järjestäjien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti.

Järjestäjän ja tuottajan erottaminen toisistaan vaatii molemmilta osapuolilta uudenlaista osaamista. Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön Sitran tilauksesta laatimat ainutlaatuiset kartta-aineistot näyttävät ensi kertaa, kuinka laajasta, sirpaleisesta ja epäyhtenäisestä palveluverkosta maakuntien järjestämisvastuun kohdalla puhutaan.

Selvityksen eri osissa (täällä ja täällä) on sijoitettu kartalle maakunnittain kattavasti niin sosiaali- ja terveyspalvelupisteet, avo- ja laitoshoitopalvelut sekä apteekit. Mukana ovat niin julkiset, yksityiset kuin kolmannen sektorin toimijat. Aineistosta on poistettu lastensuojelun avopalvelut ja laitosasuminen. Aineistossa ei ole myöskään hammashuollon palveluita, eikä kaikkia yksityisiä elinkeinonharjoittajia, Selvityksessä on myös esitetty esimerkiksi ikääntymisen ja muuttoliikkeen mukanaan tuomien väestöpohjan muutosten mittakaava, joka tulisi huomioida palveluverkon uudistamisessa.

Mitä teemme?

Sitra on paitsi rahoittanut selvityksen, myös analysoinut palveluverkosta kootun datan pohjalta mm. digitalisaation ja logistiikan kehityksen vaikutuksia palvelujen käyttöön ja tarpeeseen. Lisäksi Sitra on arvioinut edessä olevien muutosten merkitystä maakunta-järjestäjän näkökulmasta. Lue lisää aiheesta täältä.

Missä mennään?

Palveluverkkoselvitys toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 aikana. Vuoden 2017 aikana sitä täydennetään edelleen niin, että sekä suun terveydenhuollon että yksityisten ammatinharjoittajien toimipisteet ovat mukana.

Kuka mukana?

Palveluverkkoselvitys on laadittu Sitran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön yhteistyönä. Selvityksen tietoaineistot ovat peräisin pääosin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen paikkatietorekisteristä.

Mitä saatiin aikaan?

Palveluverkkoselvitys on herättänyt laajasti huomiota mediassa ja herättänyt keskustelua palvelujen kehittämisen tarpeista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yleisradio laati selvityksen pohjalta Hoitotutka-verkkotyökalun, joka keräsi heti julkaisunsa jälkeen runsaasti käyttäjiä. Alla olevassa kalvosetissä näkyvät selvityksen tulokset maakunnittain.

 

Sote-palveluverkkoselvitys 2025 from Sitra / Hyvinvointi

Lue lisää!

Näillä saat verkon haltuun.

YHTEYSTIEDOT

Kuulemme sinusta mielellämme!

Mistä on kyse?