STRATEGIAPROSESSI

Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn strategiaprosessissa oli mukana koko elintarvikeketju. Siihen osallistui kymmeniä asiantuntijoita ja yrityksiä alkutuotannosta, tutkimuksesta, teollisuudesta, kaupan alalta, julkishallinnosta sekä kansanterveysorganisaatioista. Strategiaprosessissa luotiin toimenpideohjelma, jolla vaikutetaan alan lainsäädäntöön, t&k-toimintaan, kaupallistamiseen sekä imagon vahvistamiseen.

Toimenpiteiden toteuttajia olivat Sitran lisäksi mm. Elintarviketeollisuusliitto, elintarvike- ja kaupan alan yritykset, Kansanterveyslaitos, Tekes, Suomen Akatemia, MTK, VTT, MMM, KTM, Finpro ja Evira. Useissa ehdotuksissa tarvitaan myös viranomaisten, hallituksen ja eduskunnan päätöksentekoa.

Toimenpiteillä tähdättiin elintarvike- ja ravitsemusalan strategisen huippuosaamisen keskittymän ja vahvan ravitsemusklusterin syntymiseen. Strategia julkistettiin Elintarvikepäivässä 9.5.2006.

01.08.2005;30.05.2006;Elintarvikkeet ja ravitsemusElintarvike-ja ravitsemusalan kunnianhimoinen strategia: Suomesta terveellisen ravitsemuksen edelläkävijä (tiedote) »

Strategiaraportti (pdf) »

Strategiaprosessin osallistujat (pdf) »

Seminaaritaltiointi Elintarvikepäivästä (webcasting) »