SUOMALAISTEN INTIAT

Hankkeen tavoitteena oli:

Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimi VMT, toimittaja Elina Grundström.

Hankkeessa tuotettiin korkeatasoinen ja helppolukuinen sarja pienimuotoisia reportaasikirjoja, joista muodostui yksi yhtenäinen julkaisu:

Kirjoja myyvät Edita-asiakaspalvelu ja kirjakaupat. Yksittäisen kirjan hinta on 33,90 €, yhdessä 97,50 €.

Kirjojen julkistamistilaisuus on videoitu ja se löytyy osoitteesta www.sitra.fi/seminaarit »

Ota yhteyttä

ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia