SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -KEHITYSOHJELMA

Sitra on aloittanut uuden kehitysohjelman valmistelun. Kehitysohjelman nimi on Suomen elinvoiman lähteet ja sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Suomen globaalista toimintaympäristöstä ja systeemisten muutosten tarpeesta.   Kehitysohjelman pilottijakso etsii uusia ratkaisuja taantuman jälkeiselle Suomelle. Jakso käynnistyy syksyllä 2010 ja siihen kutsutaan noin 30-40 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta.

Ota yhteyttä