SUOMI 2015 -OHJELMA

Tavoitteet

Sitran visiona oli vuonna 2000, että Suomi olisi maailman kolmen menestyneimmän kansakunnan joukossa vuonna 2010. Suomi 2015 -ohjelma oli yksi keino tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Ohjelman tavoitteena oli koota yhteen yhteiskunnan eri tahojen ylintä johtoa (politiikka, julkinen hallinto, elinkeinoelämä, etujärjestöt, kolmas sektori, tiedotus, tutkimus ja koulutus), jonka toivottiin löytävän visioita Suomen menestykseen tulevaisuudessa.

Tulokset  

Ohjelmaan kuului kuusi Suomi 2015 -kurssia ja Tulevaisuuden tekijöiden kurssi sekä näiden yhteinen päätösseminaari syksyllä 2003.   Kaikki kurssit ovat julkaisseet omat raporttinsa sekä yhteisen loppuraportin.

Julkaisu  

Suomi 2015. Suomen tulevaisuuden menestystekijät ja haasteet.
Kurssi 1: loppuraportti (2000)
Kurssi 2: loppuraportti (2001)
Kurssi 3: loppuraportti (2001)
Kurssi 4: loppuraportti (2002)
Kurssi 5: loppuraportti (2002)
Kurssi 6: loppuraportti (2003)
Parasta ennen 01 01 2015. Tulevaisuuden tekijät –  Suomi 2015. Loppuraportti (2003).
Askelmerkit tulevaisuuteen. Suomi 2015 -ohjelman loppuraportti Sitra, Helsinki, 2003  

Ota yhteyttä

ihmiset
Tapio Anttila
ihmiset
Mervi Porevuo