SUOMI, RUOKA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2030 -SKENAARIOHANKE

Projektin päämääränä oli luoda Suomen elintarvike- ja ravitsemusalalle vuoteen 2030 ulottuvat skenaariot, testata Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAssa laaditun Strategia 2015 toimivuutta eri skenaarioissa. Muutostekijät selvitettiin laaja-alaisesti, mutta hankkeessa huomiotiin erityisesti ilmastonmuutos.

Projektissa oli mukana monipuolisesti alan osaajia, elintarvike- ja ravitsemusketjun toimijoita, ilmasto- ja tulevaisuusasiantuntijoita sekä Sitran ERA-ohjelma strategia 2015 laadintaan osallistuneita.

Prosessi

Kyselyjen ja työpajojen pohjalta pyrittiin tunnistamaan elintarvike- ja ravitsemusalan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, keskeisiä muutosvoimia kuten ilmastonmuutos, kohtalon kysymyksiä ja toimialan keskeisiä taustaolettamuksia. Näiden pohjalta rakennettiin konkreettisia skenaarioita eli vaihtoehtoisia toimintaympäristön kuvauksia vuoteen 2030. Hankkeen vetovastuussa oli neljän hengen projektiryhmä.

Tulokset

Lopputulokset julkistettiin 4.11.2008 ERA-ohjelman loppuseminaarissa.
Tutustu PDF-raporttiin Ruokamuutos 2030 »
Lue tiedote aiheesta »