SYNTEESITUTKIMUS NUORTEN SYRJÄYTYMISEN SYISTÄ JA RATKAISUMAHDOLLISUUKSISTA

Tavoitteet  

Hankkeessa etsittiin syitä ja ratkaisuja nuorten syrjäytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli myös arvioida systemaattisesti nuorisoprojekteja, joiden kohderyhmät muodostuivat alle 25-vuotiaista henkilöistä, ja selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen.  

Tulokset  

Tutkimuksen tuloksena julkaistiin vuonna 2001 kirja Valtavirran tuolla puolen. Kirjassa tehdään arvioiva yhteenveto 1990-luvun nuorten syrjäytymistä koskevista julkisista keskusteluista, politiikasta ja käytännön toimenpiteistä.

Kirjassa tarkastellaan syrjäytymisen käsitteen lukuisia käyttötapoja ja valaistaan ilmiön sisään piiloutuvia tulkinnanvaraisuuksia.

Julkaisu  

Valtavirran tuolla puolen: Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen kitkat 1990 – luvulla P. Paju, J. Vehviläinen Helsinki, Nuorisotutkimusseura, Yliopistopaino Oy, 2001

Ota yhteyttä

ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia