TAITOTEKNOLOGIA

Tavoitteet  

Sitran Taitoteknologia (Taitek) -hankeessa pyrittiin selvittämään, millä markkinoilla ja missä asiakasryhmissä pilottiprojekteihin osallistuvien pienten ja keskisuurten tietoon ja taitoon perustuvien yritysten osaaminen on kilpailukykyistä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä yritysten kanssa liiketoimintaverkosto, jonka avulla yritykset parantavat kilpailukykyään ja kansainvälistyvät.

Lisäksi tavoitteena oli modernisoida uuden teknologian keinoin perinteistä yritystoimintaa sekä edistää yritystoiminnan laajapohjaisuutta ja tasapainoista alueellista kehitystä Suomessa.

Tulokset  

Taitek-hankkeessa oli alkujaan mukana kolme pilottihanketta. Ensimmäiseksi pilottiprojektiksi valittiin laukut ja nahkatuotteet marraskuussa 1999, toiseksi soitinrakennus tammikuussa 2000 ja kolmanneksi julkitilasisustaminen huhtikuussa 2000.

Saatujen hyvien kokemusten perusteella Taitek-hanke laajentui perinteisen pk-yritystoiminnan uudistamiseen. Sitra käynnisti verkostokehittämis- ja rahoittamisyksikön, joka markkinalähtöisesti uudisti perinteistä pk-yritystoimintaa käyttäen hyväksi uuden verkostomaista liiketoimintamallia.

Tekes, TE-keskukset, Finpro, Finnvera ja Sitra tiivistivät yhteistyötään ja sopivat yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä perinteisten pk-yritysverkostojen kehittämisessä ja kansainvälistämisessä.

Tekijät  

Projektinjohtaja Heikki Ojanperä
Projektipäällikkö Marja Illi / Laukut ja nahkatuotteet
Projektipäällikkö Matti Rusanen / Julkitilasisustaminen
Liiketoimintajohtaja Liisa Leino / Julkitilasisustaminen
Projektipäällikkö Outi Mäkelä / Soitinrakennus