TALKOOTARJOTIN

Talkootarjotin on Kansan muisti ry:n kehittämä avoimen lähdekoodin nettipalvelu, josta ihmiset voivat etsiä itselleen sopivia vapaaehtoistyötehtäviä ja jonka avulla vapaaehtoisjärjestöt voivat paremmin hallinnoida vapaaehtoistyötä. Talkootarjottimen tarkoituksena on siis helpottaa vapaaehtoistyöntekijöiden ja -tarjoajien kohtaamista. Ideana on, että Talkootarjotin toteuttaa seuraavat elementit:
 
1. Se toimii vapaaehtoistyön “markkinapaikkana”, jossa vapaaehtoistyöntekijät ja -tarvitsijat löytävät nykyistä helpommin toisensa. Sivusto myös hyödyntää käyttäjäprofiilien tietoja ja pystyy yksilöidysti tarjoamaan ihmisille heitä kiinnostavia tehtäviä.
 
2. Sivuston avulla järjestöt voivat osittaa ja hallinnoida vapaaehtoistyötä nykyistä paremmin. Tällöin tulee mahdolliseksi tarjota lyhyitä ja selkeitä talkookeikkoja, joihin ihmisten on helpompi sitoutua.
 
3. Vapaaehtoiset ja järjestöt voivat antaa toisistaan palautetta. Palautteita voidaan käyttää paitsi toiminnan kehittämiseen ja oman osaamisen arvointiin, myös luottamuksen synnyttämiseen verkon yli. Ennen vapaaehtoistyöhön ottamista, järjestöjen on mahdollista arvioida vapaaehtoisen pätevyyttä ja luotettavuutta aiempien palautteiden perusteella.
 
Juha Yrjölä