TALOUSPOLITIIKKAKOULUTUS 2000+

Tavoitteet  

Sitra on järjestänyt talouspolitiikkakoulutusta vuodesta 1977. Vuosina 2000–2003 järjestettiin Talouspolitiikka 2000+ -koulutusohjelma ja vuosina 2004–2005 viisi talouspolitiikkakurssia uudella konseptilla. Viime mainituista yksi oli erikoiskurssi nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen johdolle.

Sitran Talouspolitiikka-koulutusohjelman (2000–2005) tavoitteena oli syventää osallistujien näkemystä taloudesta ja talouspolitiikasta sekä selkeyttää käsityksiä niiden välisistä riippuvuussuhteista. Ohjelmassa selvitettiin kansallisen talouspolitiikan mahdollisuuksia ja vaikutuksia kansainvälistyvässä ympäristössä. Talouspolitiikkakoulutuksen tavoitteena oli myös jakaa ajankohtaista tietoa taloudesta ja talouspolitiikasta, kehittää osallistujien taitoja käyttää ja tulkita tätä tietoa sekä vahvistaa osallistujien välisiä verkostoja.

Ohjelma oli tarkoitettu päättäjille ja asiantuntijoille, jotka työtehtävissään tarvitsevat talouspolitiikan osaamista. Koulutukseen kutsuttiin kansanedustajia, yritys- ja etujärjestöjohtajia, johtavia virkamiehiä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja tiedotusvälineiden edustajia.

Tulokset  

Talouspolitiikkakurssien historia ja asiantuntijoiden arvioinnit julkaistiin Pennejä taivaasta? -kirjassa Talouspolitiikkakoulutusta 25 vuotta -juhlaseminaarin yhteydessä keväällä 2003.    

Julkaisu  

Pennejä taivaasta? – Talouspolitiikkakoulutusta 25 vuotta T. Allén, M. Karhu Helsinki, Edita Publishing Oy, 2003