TEEMADEMOKRATIA LÄHIDEMOKRATIAN KAVERIKSI

Teemademokratialla tarkoitetaan sitä, kun jostain tietystä teemasta paljon tietävät ja kiinnostuneet ihmiset pyrkivät vaikuttamaan ja demokraattinen prosessi myös tukee tätä vaikuttamispyrkimystä. Lähidemokratian malleissa tuetaan aktiivisesti käytäntöjä, joissa kaikki ihmiset pääsevät tasavartaisesti vaikuttamaan heidän lähialueidensa asioihin. Vastaavalla tavalla teemademokratian malleissa tuetaan, sitä, että tietyistä teemoista kiinnostuneet asukkaat pääsevät vaikuttamaan asioihin, vaikka ne eivät fyysisesti sijoittuisikaan heidän kotialueilleen. Esimerkiksi esteettömyydestä kiinnostuneet ovat kiinnostuneita vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun esteettömyyden näkökulmasta, pyöräilyn edistäjät hauavat vaikuttaa pyöräilyoloihin ja koiranomistajat saattavat kiinnostua kaupunkimetsien ja koirapuistojen kehityksestä.
 
Perinteisesti intressiryhmät ovat perustaneet yhdistyksen, jonka kautta on pyritty luomaan suhteita poliitikkoihin, mediaan ja virkamiehiin. Parhaassa tapauksessa valmisteluvaiheessa on aktiivisesti etsitty asiasta kiinnostuneita yhdistyksiä kuultavaksi. Nykyisin kuitenkin ihmiset kiinnittyvät teemoihin yhä enemmän suoraan sosiaalisten verkostojen kautta, eikä kaikelle aktiiviselle vaikuttamispyrkimykselle aina perusteta yhdistystä. Esimerkkinä tälaisesta temaattisesta toiminnasta voidaan ottaa esille vaikkapa taannoinen Helsingin makasiinien suojelemiseksi syntynyt kansanliike. Lähidemokratian malleissa ei oteta lähtöoletuksena sitä, että ihmisten pitäisi välttämättä olla oman asuinalueensa kaupunginosayhdistyksen jäseniä voidakseen osallistua alueellisesti. Myöskään teemademokratiassa ei oleteta, että jokaiselle asialle pitäisi olla oma yhdistyksensä tai, että kaikki aiheesta kiinnostuneet osallistumishaluiset tavoitettaisiin yhdistysten kautta.
 
Ideana on jatkaa ja formalisoida Helsingissä keväällä 2012 käynnistynyttä prosessia, jossa vapaamuotoisesti organisoitunut pyöräilyn edistämisestä kiinnostunut yhteisö pyrkii aktiivisesti kehittämään pyöräilystä vastaavien virkamiesten ja aiheesta kiinnostuneiden luottamushenkilöiden kanssa ”teemademokratia toimintamalleja”. Konkreettisena seuraavana toimenpiteenä olisi järjestää fasilitoitu prosessi, jossa kehitetään yhdessä (pyöräilijät, virkamiehet ja luottamushenkilöt) pyöräilyn osuutta Helsingin valtuustostrategiaan 2013-2016
 
Niklas Wöltjen