Tekoäly sote-palveluissa

Tekoälyn nykyistä laajempi hyödyntäminen voi tarjota keinoja tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita nykyistä paremmin ja tehokkaammin. Sitran hankkeissa kokeillaan tekoälyn käyttöä sote-palveluissa kahdella hyvinvointialueella.

Mistä on kyse?

Sote-palveluita vaivaavat useat haasteet, kuten työvoimapula ja kustannuspaineet sekä palvelujen heikko saatavuus. Tekoälyllä voidaan vaikuttaa suotuisasti periaatteessa näihin kaikkiin.

Toteutamme kahden hyvinvointialueen kanssa kolme pilottia, joissa kokeillaan tekoälyn hyödyntämistä sote-palveluissa. Erityisenä tarkastelukulmana hankkeissa on, voidaanko niillä saada kustannussäästöjä.

Pilotit kohdistuvat kahteen hyvinvointialueiden tehtävään: potilastiedon kirjaamiseen ja ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen. Molempiin sovelletaan tekoälyä osin olemassa olevien tuotteiden avulla.

Käynnissä olevat hankkeet

Tekoälyn hyödyntäminen potilastiedon kirjaamisessa

Potilastiedon kirjaaminen on manuaalista työtä, jota on pyritty automatisoimaan jo pitkään. Kirjaamiseen kuluu merkittävästi lääkärien ja hoitajien työaikaa, mikä vähentää varsinaiseen hoitotyöhön käytettävää aikaa.

Automaatiolla on jo kyetty korvaamaan osa tästä työstä. Esimerkiksi sanelun puhtaaksi kirjoittamiseen ei enää tarvita nykyistä määrää työntekijöitä. Tekoäly voi viedä kehitystä vielä tästä eteenpäin, ja tulevaisuudessa potilastietoa voidaan viedä automaattisesti esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmiin.

Pilotissa testataan tekoälyn käyttöä potilastiedon kirjaamiseen kahdella hyvinvointialueella, Pohjois-Pohjanmaalla (Pohde) ja Kanta-Hämeessä (Oma Häme). Pohteen pilotti toteutetaan Esko Systemsin potilastietojärjestelmän puitteissa ja Oma Hämeen pilotissa sovelletaan olemassa olevaa tekoälytuotetta potilastiedon kirjaamiseen.

Hankkeissa kerätään kokemuksia tekoälyratkaisujen toteuttamisesta sote-palveluihin ja osin myös niiden käytöstä. Hankkeet päättyvät kesällä 2024.

Toteuttajat

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
yhteyshenkilö: Heikki Mikkonen, digipalvelupäällikkö, etunimi.sukunimi (at) pohde.fi

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
yhteyshenkilö: Katja Antikainen, tieto- ja vaikuttavuusjohtaja, etunimi.sukunimi (at) omahame.fi

Tekoälyn hyödyntäminen ikäihmisten toimintakyvyn edistämisessä

Ikäihmisten ennakoimattomat terveydentilaa heikentävät tapahtumat kuten kaatumiset, erilaiset kiputilat ja sosiaalisen toimintakyvyn lasku ovat tilanteita, jotka kuormittavat sekä potilasta että sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tekoälyä voidaan hyödyntää laatimalla ennusteita odotettavissa olevista tilanteista ammattilaisten päätöksenteon tueksi. Ennusteet voivat auttaa ammattilaisia tekemään hoitotoimenpiteitä, joilla esimerkiksi toimintakyvyn lasku tai kaatuminen voidaan estää.

Hankkeessa kerätään kokemuksia tekoälyratkaisujen toteuttamisesta sote-palveluihin ja osin myös niiden käytöstä. Hanke päättyy kesällä 2024.

Toteuttaja

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
yhteyshenkilö: Katja Antikainen, tieto- ja vaikuttavuusjohtaja, etunimi.sukunimi (at) omahame.fi

Ota yhteyttä

ihmiset
Petri Lehto
Johtava asiantuntija, Terveyttä datasta

Mistä on kyse?