TERVEYSKIOSKI

AJANKOHTAISTA

Ikäihmisiä metrossa
uutiset

Ikäihmiset laajasti mukaan palvelujen kehittämiseen

Sitran Kuntaohjelman tavoitteena on kuntalaisten asiakaskokemusten parantaminen ja kunnallisen palvelutuotannon uudistaminen kustannustehokkaaksi. Kuntaohjelmassa on haluttu testata kaksivuotisilla terveyskioskin kokeilu- ja tutkimushankkeella, voiko sen toimintamalli edustaa uutta palvelutarjonnan mallia laajemmassa terveydenhuollon rakenteellisessa uudistumisessa. Samalla on haluttu testata, voidaanko kansainvälisiä palveluinnovaatioita soveltaa onnistuneesti Suomen oloihin ja levittää niitä laajemmin kuntakenttään.

Terveyskioski perustuu kansainväliseen malliin

Terveyskioskin toimintamalli pohjautuu yhdysvaltalaiseen Retail Clinic -palvelumalliin, jossa matalan käyntikynnyksen terveydenhoitopalveluita tarjotaan suurten asiakasvirtojen läheisyydessä ostoskeskuksissa tai kauppaketjujen yhteydessä. Pieni hoitajavetoinen yksikkö on maailmalla havaittu kustannustehokkaaksi tavaksi tarjota suuren volyymin ja suppean palveluvalikoiman palveluita kuluttajille. Terveyskioskien odotetaan parantavan asiakaspalvelua, tehostavan terveydenhuollon resurssien käyttöä ja lisäävän palvelutuotannon kustannustehokkuutta.

Terveyskioskitoiminta Suomessa 

Ylöjärven ja Lahden kaksivuotisilla tutkimus- ja kokeiluhankkeilla on haluttu testata matalan kynnyksen palvelumallilla toimivaa terveyskioskia osana julkisten perusterveydenhuollon kokonaisuutta. Kokeilulla on haluttu testata, millaisia mahdollisuuksia terveyskioski antaa perusterveydenhuollon palvelurakenteiden uudistumiseen, kuntatalouden hallintaan, riskiryhmien aikaiseen tavoittamiseen sekä asiakas- ja työtyytyväisyyden nostamiseen.

Ylöjärven kokeilun tulokset on arvioitu

Ylöjärven terveyskioskia koskeva loppuarviointi kokoaa ja kiteyttää kahden vuoden seurantatutkimuksen havainnot. Tutkimustulosten mukaan Ylöjärven terveyskioskin toiminta on kustannuksiltaan suhteellisen edullista: kokonaiskustannukset olivat kahden vuoden ajalta alle 250 000 euroa. Terveyskioskissa oli käyntejä yli 16 000, mikä edustaa lähes kahta kolmasosaa pääterveysaseman käynneistä. Käyntimäärien perusteella terveyskioskille on ollut kysyntää ja osa hoitajien hoitotoimenpiteistä on onnistuttu suuntaamaan pääterveysasemalta terveyskioskiin. Hoitajatasoisten palveluiden laatua ja palveluvalikoimaa asiakkaat kiittelivät arvosanalla 9,3.

Loppuarviointiraportin mukaan Ylöjärven terveyskioskissa yhdistyvät pienen yksikön ja suppean hoitajatasoisen palveluvalikoiman edut, jotka mahdollistavat uudenlaisen kustannushallinnan. Ylöjärvellä terveyskioski on parantanut palveluiden saatavuutta tuomalla yhden palvelupisteen lisää kunnan palvelukokonaisuuteen.

Terveyskioskin matala kynnys myös laajemmin kuntakenttään

Terveyskioskin menestys osoittaa, asiakasrajapintaan on mahdollista luoda uusia, myös ennaltaehkäiseviä palvelumalleja. Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit halutaan levittää laajemmin kuntakentän hyödynnettäviksi tarjoamalla konseptoitu, tutkimusten perusteella hyväksi todettu toimintamalli. Tätä toimintamallia Kuntaohjelma haluaa edistää viestinnän keinoin syksystä 2011 lähtien. Tavoitteena on, että seuraavan kahden vuoden aikana Suomeen perustettaisiin 50 terveyskioskia. Suomen kolmas terveyskioski avattiin Kotkaan 1.9.2011 ja neljäs 29.9.2011 Lahteen. Mahdollisesti uusia avauksia tulossa on syksyn myötä.

Terveyskioski sosiaalisessa mediassa

Youtubesta voit katsoa terveyskioskiaiheisia videoita

Facebookissa saat tietoa ajankohtaista asioista ja voit osallistua terveyskioskia koskevaan keskusteluun ja toimintamallin kehittämiseen

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous