TERVEYSTALTIO

Kuntaohjelman Terveystaltio-hankkeella edistetään Taltioni-palvelua, jonka tavoitteena on olla terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen, kansalaisten terveys- ja hyvinvointitiedot sisältävä tietovarasto ja palvelualusta. Taltioni mahdollistaa uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisen ja uudenlaisen kansalaiskeskeisen ajattelutavan tuomisen terveydenhoitosektorille. Se luo myös edellytyksiä entistä yksilöllisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen syntymiselle.

Taltioni-palvelujen avulla autetaan ja kannustetaan kansalaisia ottamaan ennaltaehkäisevästi vastuuta omasta hyvinvoinnista tuomalla henkilökohtainen terveystieto jokaisen ulottuville. Palvelun avulla kansalaiset voivat itse hallita, hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa internetin ja mobiilitekniikan avulla.

Sähköisenä palvelualustana Taltioni mahdollistaa terveys- ja hyvinvointipalvelujen käytön silloin kuin se itselle parhaiten sopii ja organisaatiosta riippumatta. Taltionin yhtenäinen alustaratkaisu luo myös innovatiivisen liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille. Alustan avulla yritykset voivat luoda uusia liiketoimintaratkaisuja ja mahdollistaa uusien ajattelu- ja toimintatapojen kehittäminen terveydenhoidossa.

Tavoitteena on avoin ekosysteemi, johon kuka tahansa voi kehittää palveluja. Laajan ekosysteemin jäseniä ovat esimerkiksi terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat, hyvinvointipalvelujen tuottajat, tietotekniikkayhtiöt, työnantajat, potilasjärjestöt, sponsorit, laitevalmistajat, jne. Yhteistä ekosysteemille on, että toimijat noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja työskentelevät toinen toistaan täydentäen. Ekosysteemin kilpailusta hyötyy yritysten ohella kansalainen parempine palveluineen.

Lisätietoja:
Tuomas Teuri, Terveystaltio-hanke, Kuntaohjelma, puh. 040 754 9507, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Osallistu LinkedInissä Taltionin ekosysteemin kehittämisfoorumiin!

Katso Taltionin esittelyvideo!

Ajankohtaista:
Tapahtuma: 10.1.2012 Taltioni-palvelun kehitys vuonna 2012