TERVEYSVALMENNUSOHJELMA, KROONISTEN KANSANTAUTIEN HALLINTA (TERVA)

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi kustannustehokas tapa hallita kroonisia kansantauteja sekä saavuttaa niiden hallinnassa ja hoidossa nykyistä parempi tasapaino. Hankkeessa toteutettava terveysvalmennusohjelma (TERVA) on samalla myös tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on käytännössä testata, tutkia ja kehittää uusi toimintamalli kroonisten kansansairauksien hoitoon.   Terveysvalmennusohjelma TERVA toimii perinteisen lääkäreiden ja sairaanhoitajien tarjoaman hoidon tukena.

Terveysvalmennuksen tarkoituksena on tukea pitkäaikaissairauksia sairastavien omaehtoista hoitoa. Osallistujia autetaan ymmärtämään paremmin sairautensa syitä, tunnistamaan oireita ja toimimaan oireiden edellyttämällä tavalla ja sitä, miten muutokset toimintatavoissa voivat edistää hyvinvointia ja vaikuttaa myönteisesti terveydentilaan.

Yhteishankkeessa ovat mukana Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, potilasjärjestöjä, STM, Tekes, Pfizer Oy, MediNeuvo Oy, ProWellness Oy ja Sitra.

Tiedote 1.11.2007 Henkilökohtainen terveysvalmentaja pitkäaikaissairaille
Päijät-Hämeessä käynnistyy uraa uurtava kokeilu»

Tiedote 6.9.2007 Päijät-Hämeen terveysvalmennusohjelma käynnistyy »