TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ WELLOU.FI-PALVELU KAIKKIIN ALAKOULUIHIN

Hankkeen tavoite

Wellou-palvelun tavoitteena on tuoda alakouluikäisten lasten ja opettajien ulottuville uusi palvelu, jossa uusinta teknologiaa yhdistetään perinteisiin opetusmenetelmiin lapsia, vanhempia ja opettajia innostavalla tavalla. Palvelun tavoitteena on parantaa lasten ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvää tietotasoa. Samalla halutaan vaikuttaa myös elämäntapoihin innostamalla lapsia liikkumaan enemmän.

Sitran ERA-ohjelman yhtenä tavoitteena on lasten terveyden edistäminen. Uusi Wellou-palvelu tähtää siihen, että terveellinen ruoka alkaa innostaa ja ulkoilu ja liikunta houkuttaa jo alakoulussa. Perinteistä opetusta on täydennetty uudella teknologialla ja interaktiivisilla menetelmillä. Hankkeessa tarjotaan kaikille Suomen alakoululaisille mahdollisuus testata ja käyttää palvelua lukuvuosien 2008-2009 ja 2009-2010 aikana.

Sitra rahoittaa yhdessä STM:n, OPH:n ja OPM:n kanssa palvelun vuosina 2008-2010.

Rahoittajat näkevät hankkeen nykyaikaisena terveyskasvatusta keinona, joka tukee Suomen pyrkimystä toimia tiennäyttäjänä.  Tavoitteena on tehdä Wellou-palvelusta pysyvä osa perusopetusta, joka jatkuu myös Sitran panostuksen jälkeen vuonna 2011.

Palvelun käyttöönotto on mahdollista kaikissa kunnissa ja kouluissa, joissa tietokonevarustetaso ja internet-yhteydet ovat tavanomaisista tasoa (vuoden 2000 taso ja kiinteä internet-yhteys).

Tulokset

Projektin tuloksia ja tiedotteita julkaistaan hankkeen rahoittajien verkkosivuilla. Benewayssa palvelusta vastaa Tero Ulvinen, puh. 040 506 8879, etunimi.sukunimi@beneway.fi