TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

Tietotekniikka on arkipäivää kaikissa opiskelutilanteissa. Se mahdollistaa myös virtuaalisten verkostokoulujen syntymisen ja tekee etäopiskelun ja -opetuksen uudella tavalla tehokkaaksi. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta valitsi tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa -teeman yhdeksi teknologian arviointihankkeekseen ja pyysi Sitraa sen toteuttajaksi.

Tulokset

Hankkeesta kasvoi oppimisprosessi, johon osallistuivat sadat opettajat, päättäjät, tutkijat ja virkamiehet. Loppuraportti on laajin Suomessa toteutettu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön katsaus.

Tietotekniikka voi parhaimmillaan tukea merkittävästi opetuksen uudistumista ja oppimista.Tärkeäksi nousevat hyvien oppimateriaalien tuottaminen tekniseen ympäristöön ja opettajien valmentaminen käyttämään tietotekniikkaa hyvän opettamisen apuvälineenä.

Julkaisu

Bitit ja pedagogiikka M. Sinko, E. Lehtinen Helsinki, Atena Kustannus Oy, PS-kustannus, 1998