TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSTEN VERKKOJEN KASVU JA KEHITYS

Tavoitteet

Verkostoituminen on toisille yrityksille välttämättömyys, toisille mahdollisuus uusien kilpailuetujen luomiseen. Verkostoyritykset kilpailevat ajalla, nopeudella ja joustavuudella.

Sitran Tietointensiivisten yritysten verkkojen kasvu ja kehitys -hankkeen tavoitteena oli syventää käsityksiä verkostojen synnystä, kehityksestä ja menestymisestä. Tarkastelualueeksi valittiin tietointensiiviset yritykset, jotka ovat kehittyneet nopeasti. Tutkimuksen mukaan kehitys on ollut ennakoituakin nopeampaa.

Tulokset

Verkostomaisessa yritystoiminnassa kukin yritys keskittyy ydinosaamiseensa ja hankkii muun osaamisen ja palvelut yhteistyökumppaneiltaan. Verkostoituminen on yritysten välistä, kaikkia osapuolia hyödyttävää joustavaa ja tehokasta yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Se perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen.  

Tekijät

Hankkeessa olivat mukana Sitra, ETLA, Teknillinen korkeakoulu ja VTT Automaatio.  

Julkaisu

Verkostojen vallankumous. Miten johtaa verkostoyritystä? : Tietointensiivisten yritysten verkkojen kasvu ja kehitys M. Ollus, J. Ranta Helsinki, Taloustieto Oy, 1998