TIETOPYYNTÖ.FI

Tietopyyntö.fi on sivusto, jonka kautta on mahdollista lähettää ja seurata eri viranomaisille kohdistettuja julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä, sekä julkaista tietopyyntöjen kautta saatuja tietoja muille tarvitsijoille helpommassa muodossa. Tämä toimisi käytännön työkaluna datajournalisteille ja muille tiedonjanoisille ja motivoisi viranomaisia saattamaan julkista dataa saataville myös pyytämättä. Idean esikuvana toimii Iso-Britannialainen http://www.whatdotheyknow.com/ -sivusto.
 
Suomen julkisuuslainsäädäntö on perustaltaan maailman vanhimpia, sillä 2. joulukuuta 1766 voimaan astunut Ruotsi-Suomen painovapausasetus oli maailman ensimmäinen tietämisen vapauden laki. Tämän ensimmäisen julkisuuslain valmistelussa kokkolalainen pappi, poliitikko ja valistusajattelija Anders Chydeniuksella oli merkittävässä roolissa. Mitä mahtaisi Chydenius ehdottaa, mikäli hän eläisi nykyisen digitaalisen tiedonvälityksen mahdollisuuksien maailmassa? Hän tuskin tyytyisi siihen, että julkisen asiakirjan saa pyytämällä kirjaamon kautta. Chydenius saattaisi olla jopa avoimen datan liikkeen miehiä tai kenties datajurnalisti.
 
Nykyisin monet julkiset tiedot eivat ole avoimia, eli saatavilla pyytämättä ja ilman teknisiä, juridisia tai taloudellisia esteitä. Käytännössä suurin osa julkisista tietoaineistoista on niin tuntemattomia, ettei niitä osata edes pyytää. Jukisuuslakiin nojautuva tietopyyntö on Suomessa myös verrattain tuntematon ja vähän käytetty keino läpinäkyvyyden lisäämiseen, vaikka jotkut journalistit ja oikeutensa tuntevat kansalaiset tietopyytöjä tekevätkin.
 
Antti Poikola