TOIMINTAMALLEJA KYSYNNÄN MUUTOKSIIN – CHANGING BEHAVIOUR

Sitran Energiaohjelma on mukana ohjaamassa EU:n 7. raamiohjelman hanketta Changing Behaviour. Hankkeeseen osallistuu tutkimuslaitoksia ja käytännön toimijoita kaikkiaan yhdeksästä Euroopan maasta. Tavoitteena on tutkia ja kehittää toimintamalleja ihmisten energiankäyttötottumusten muuttamiseksi ja energiapalvelujen kehittämiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan Euroopassa toteutettuja toimintamalleja. Lisäksi siinä luodaan ymmärrystä energian käytön tottumuksista ja tavoista, jotta muutoksia voitaisiin paremmin saada syntymään. Hankkeen taustalla ovat Euroopan unionin mittavat päästövähennystavoitteet, joihin pääseminen edellyttää kuluttajien sitoutumista ja kysyntämuutoksia.

Pääkoordinaattorina toimii Kuluttajatutkimuskeskus ja tutkimusprofessori Eva Heiskanen. Sitrasta Policy Boardissa on mukana Energiaohjelman johtaja Jukka Noponen.

Hanke jakautuu osaprojekteihin seuraavilla alueilla:

Työn tuloksena on syntymässä hyödyllinen tietopaketti ja toimintamalleja kysyntälähtöisten palvelujen kehittämiseen. Nämä tulevat kaikkien niiden hyödynnettäväksi, jotka tekevät työtä kulutuksen ohjaamisessa vähäpäästöiseksi ja säästäväksi. Hanke valmistuu vuoden 2010 lopussa.

Tutustu hankkeen tuottamaan MECHanisms työkalupakkiin »

Tutustu hankkeen tuloksiin (pdf, englanniksi) »

Tutustu hankkeen kuvaukseen (pdf, englanniksi) »

Lue lisää hankkeesta »