TULE – TURVALLISTA LEIKKAUSTOIMINTAA SUJUVASTI

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TULE – turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti -hankkeessa kehitetään tuki- ja liikuntaelinsairauksien erikoissairaanhoidon toiminta- ja johtamismallia TULE-keskuksessa.

Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön Suomen terveydenhuoltojärjestelmään sopiva innovatiivinen malli, jossa hoitoketjuja kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein ja keskitytään potilaalle lisäarvoa tuottamattomien menettelytapojen ja toimintamallien purkamiseen. Laadun koheneminen ja työn tehokkuuden kasvaminen johtaa kustannustehokkuuteen ja potilastyytyväisyyden paranemiseen. Hankkeesta vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sairaanhoitopiiri, yhteistyökumppanina on mm. Aalto-yliopiston TAIK Medialaboratorio.
 
PSHP:n TULE-keskus tuottaa tuki-ja liikuntaelinsairauksien (TULES) erikoissairaanhoitoa (traumatologia, ortopedia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia, fysiatria), vaativaa operatiivista ja konservatiivista hoitoa PSHP:n jäsenkunnille ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle. TULE-sairaala toimii myös valtakunnallisena keskuksena erityisosaamisalueillaan sekä päivystys että elektiivisessä toiminnassa (esim. käsikirurgia). Keskus on ortopedian ja traumatologian, käsikirurgian, plastiikkakirurgian ja fysiatrian erikoislääkäreiden koulutusyksikkö sekä alan merkittävä tutkimusyksikkö.

Koko Suomessa TULE-sairaudet koskettavat jo nyt noin miljoonaa suomalaista, ja vuosittaiset kustannukset Suomessa ovat noin 4,4 miljardin euroa.

Hanke mahdollistaa keskuksen ja sen henkilökunnan itseuudistumisen sekä PSHP:n toiminnan kehittämisen vastaamaan odotettavissa olevaa yleistä erikoissairaanhoidon ja erityisesti TULE-sairauksien hoidon kasvun tarvetta. 

TULE-keskuksen johtamismallin kehittäminen on pilottihanke PSHP:n tuottavuusohjelman johtajuuden kehittämiseen.

Lisätietoja hankkeesta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) sivuilta
– Marika Järvinen ja Juha Kronqvist: Palvelumuotoilulla oppia kokonaisuudesta TAYSissa, UJ-blogi 2011

Yhteyshenkilöt:
Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP, puh. (03) 311 66210 etunimi.sukunimi@pshp.fi

Jussi Elo, TULE-hankkeen projektipäällikkö, traumatologian erikoislääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Ota yhteyttä

ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Mistä on kyse?